048 / ICT Accountancy softwaregids: productontwikkeling en innovatie

Dit is een bericht van Gerard Bottemanne:

De “ICT Accountancy softwaregids: productontwikkeling en innovatie” biedt een uitgebreid overzicht van (nagenoeg alle) softwarepakketten die verkrijgbaar zijn voor de accountancybranche. De ervaring leert dat er toch elk jaar weer nieuwe softwarepakketten op de markt verschijnen en bestaande software regelmatig wordt aangepast met nieuwe functies of van de markt verdwijnt.
Het aanbod van softwarepakketten in de gids van meer dan 110 aanbieders is onderverdeeld volgens het ICT Accountancy software landschap.

Graag verwijs ik naar deze site: ICTAccountancy.nl – Berichten – Raadplegen detail (softwarepakketten.nl)

Gerard Bottemanne
Onderzoeksbureau GBNED
Mob 06 10069402
gerard@gbned.nl
www.gbned.nl


046 / Pensioengat en jaarruimte

Het pensioentekort en jaarruimte

Veel ondernemers zijn onzeker over hun pensioengat, ook wel pensioentekort genoemd. Wat is een pensioengat en hoe dicht je het tekort? In dit stukje lees je hoe je dat op een belastingvriendelijke manier aanpakt: via de jaarruimte.

Waar ga ik het over hebben:

Wat is het pensioengat? – Pensioenoverzicht – Wat is jaarruimte en hoe bereken je die? – Premiegrondslag – AOW-franchise – Factor A – FOR – Voorbeeldberekening – Reserveringsruimte: niet gebruikte jaarruimte alsnog inzetten


Wat is het pensioengat of -tekort?

Het pensioengat is het verschil tussen wat je aan opgebouwde pensioenrechten verwacht te krijgen en wat je uiteindelijk werkelijk krijgt om tot minimaal 70 procent van het laatstverdiende salaris te komen (eindloonregeling). Volgens verschillende banken heeft al gauw een derde van de ondernemers een pensioentekort.

Als je dit tekort wilt aanvullen, kun je een lijfrenteproduct kopen. Dat is fiscaal aantrekkelijk omdat je de lijfrentepremie mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Om te weten hoeveel je mag aftrekken moet je je jaarruimte berekenen.

Pensioenoverzicht

Om inzicht te krijgen in de huidige stand van je pensioenopbouw controleer je je gegevens op mijnpensioenoverzicht.nl. Met deze gegevens kun je berekenen wat de ruimte is om je pensioen verder aan te vullen.

Wat is jaarruimte en hoe bereken je die?

De jaarruimte is het tekort aan pensioenopbouw over dat jaar. Dat bedrag mag je besteden aan premies of stortingen voor lijfrenteproducten, beide een aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Op die manier kun je belastingvriendelijk extra pensioen opbouwen. Maar hoe bereken je de jaarruimte?

De formule is: 13,3% x premiegrondslag – (6,27 x factor A) – FOR

We nemen je stap voor stap mee in de formule.

Premiegrondslag

Eerst bereken je de premiegrondslag over het betreffende jaar, ook wel verzamelinkomen genoemd. Deze bestaat voor ondernemers uit:

 • winst uit onderneming, voordat deze met de FOR (fiscale oudedagsreserve) en de ondernemersaftrek wordt verminderd
 • eventuele andere inkomsten, zoals loon of uitkeringen

De maximale premiegrondslag voor 2021 is € 112.189. Van de premiegrondslag mag 13,3% genomen worden voor pensioenopbouw. In feite geldt: hoe hoger je inkomen, hoe groter de jaarruimte.

AOW-franchise

Het verzamelinkomen verminder je met de AOW-franchise. Dat is het bedrag wat je later als AOW ontvangt en waar je geen pensioen over mag opbouwen.

Factor A

Het bedrag van de pensioenaangroei, ook wel factor A genoemd, is het bedrag dat je jaarlijks opbouwt aan pensioen. Hoe groot dit bedrag is kun je zien op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat je ieder jaar van de pensioenuitvoerder krijgt.

FOR

Deze afkorting staat voor de oudedagsreserve, ook wel fiscale oudedagsreserve genoemd. In 2021 mag je 9,44% van de winst reserveren (doteren) als oudedagsvoorziening, met een maximum van € 9.395. Dit is een vrijwillige keuze, maar je moet wel aan het urenvereiste voldoen om hier gebruik van te kunnen maken. Dit bedrag wordt afgetrokken van de jaarruimte.

Voorbeeldberekening:

Ondernemer Anja wil weten hoeveel jaarruimte ze heeft. Haar totale inkomen in 2021 bedraagt € 50.000 en dit bedrag bestaat volledig uit winst. Hiervan wordt de AOW-franchise voor 2021 afgetrokken, een bedrag van € 12.672. Het resultaat, de premiegrondslag, is in haar geval:

 • € 50.000 – € 12.672 = € 37.328
 • 13,3% van € 37.328 = € 4.965

De pensioenaangroei (factor A) in 2021 is voor Anja € 400. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met 6,27:

 • € 400 x 6,27 = € 2.508
 • Verder maakt ze geen gebruik van de FOR

De jaarruimte van Anja in 2021 is dus: € 4.965 – € 2.508 = € 2.457

Reserveringsruimte: niet gebruikte jaarruimte alsnog inzetten

Reserveringsruimte is de jaarruimte van vorige jaren die nog niet gebruikt is. Deze mag je alsnog inzetten tot maximaal zeven jaar terug. De opgebouwde reserveringsruimte in 2021 mag maximaal 17% bedragen van de premiegrondslag.

Heb je te weinig pensioen opgebouwd? Dan is het dus absoluut de moeite waard je te laten adviseren hoe je je jaarruimte kunt gebruiken om je pensioengat fiscaal aantrekkelijk te dichten.


Een strak verhaal die voor velen onder ons nodige informatie is. Heb je vragen, neem dan even contact op, dan kan ik kijken hoe je geholpen kunt worden….


043 / Nieuws in het kort

Bronbelasting, werkkostenregeling en Wolters Kluwer stopt met Avanzer

Bronbelasting is een ondergeschoven kindje. Alleen goede assistent-accountants en boekhouders weten hier raad mee. In een artikel van MKB Servicedesk staat goed beschreven hoe de bronbelasting uitgevoerd dient te worden tijdens het boekjaar maar ook na opstellen van de jaarcijfers.

ik verwijs hiervoor naar de blog van Raphael Klees op de site van MKB Servicedesk Wat is bronbelasting? – MKB Servicedesk

Raphael geeft ook alvast aan dat de Wet bronbelasting 2021 per 1-1-2024 wordt gewijzigd. Lees dit vooral goed door!

Werkkostenregeling (WKR)

Jelle Bos schijft in zijn blog op de site van MKB Servicedesk (Werkkostenregeling: welke kosten vallen daaronder? – MKB Servicedesk) over de WKR wat er wel en wat er niet onder deze WKR valt; alle onderdelen worden onder de loep genomen.

Nieuw onderdeel is het thuiswerken. Een hele goede tip van Jelle is om begin van het jaar het bedrag van de vrije ruimte bij te houden en alle kosten die hieronder vallen te administreren; wellicht hou je iets over aan het eind van het jaar om je personeel iets extra’s te geven.

Wolters Kluwer stopt met zijn aangifteprogramma (“Avanzer”)

Misschien ben je als boekhouder nog bezig te zoeken naar een alternatief. Wolters Kluwer geeft als alternatief Exact Online Fiscaal aan maar er zijn veel alternatieven.

Zie hieronder welke en veel succes met het maken van je keuze (voor het einde van 2022!):

 • Nextens van Elsevier
 • Fiscaal Online
 • AFAS Profit Fiscaal
 • Caseware
 • Skillsource
 • Tecknow
 • Visionplanner

Volgende keer meer info.

Heeft u zelf onderwerpen waarover u meer wilt weten of waar u denkt dat ze nuttig kunnen zijn voor u of uw boekhouder: stuur me een email en ik kom daar snel op terug.