045 / Seminar RPA en Robotic accounting

Op woensdag 12 oktober 2022 heeft voor de 5e maal het “Seminar RPA en robotic accounting” plaatsgevonden te Hoevelaken.

Met als centraal thema “Boekhoudsoftware middelgroot en de ondersteuning van robotic accounting“. In hoeverre ondersteunen AFAS Profit, Exact Globe+, KING Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central, Oracle NetSuite, Twinfield en Visma.Net Robotic accounting.


Wat kwam er zo op dit Seminar RPA en Robotic accounting aan bod?

Open banking en PSD2

Op dit punt had de markt even een impuls nodig om in beweging te komen. Voor dit laatste heeft de Rabobank gezorgd die dit voorjaar aan al haar klanten liet weten dat de boekhoudkoppeling met Rabo Business Banking in de zomer van 2022 stopt. Dat laatste betekende extra aandacht door leveranciers van boekhoudsoftware en eindgebruikers voor alternatieven. De Rabobank heeft inmiddels succesvol haar nieuwe boekhoudkoppeling operationeel in de markt staan en biedt op basis van PSD2 ook koppelingen via Payment Service Providers (zie hierna). Andere banken als ING en Abn Amro zullen zeker volgen.

Een uitgelezen kans voor de de nieuwe Account Information Service Providers (AISP) en Payment Initiation Service Providers (PISP), te samen aangeduid als Payment Service Providers en vallend onder de PSD2 regelgeving, die de schakel kunnen vormen tussen banken en boekhoudsoftware.

Tijdens deze sessie hebben Frans van der Lugt, Xue Hao Chow en Olaf ten Duis vanuit de Rabobank inzicht gegeven in de marktontwikkelingen rondom Open banking. Waar beweegt de markt zich naar toe, wat zijn de ervaringen met Open banking tot nu toe en wat voor nieuwe proposities zijn er nu mogelijk.

 1. De opkomst van openbanking: wat zien wij gebeuren in markt?
 2. Ervaringen tot nu toe mbt de bankkoppelingen.
 3. Openbanking als Enabler van nieuwe toepassingen: voorbeelden Embedded Lending en Kredietbeoordeling.

Aansluitend heeft Hessel Kuik van Bizcuit een presentatie gegeven van de Embedded Lending samenwerking tussen Bizcuit en Rabobank. Ondernemers kunnen in de Bizcuit app binnen 1 minuut een financiering aanvragen tot 100.000 euro.

Elektronisch factureren

Wat staat er allemaal op de roadmap binnen Peppol op het gebied van e-facturatie.
Elektronisch factureren in standaard formaten als UBL en DICO, via netwerken als Peppol en SCSN, is inmiddels een feit. Ondertussen gaat de ontwikkeling in rap tempo verder. Gericht op Peppol zijn deelnemers over de ontwikkeling rondom OpenPeppol bijgepraat door Erwin Wulterkens, Portfoliomanager OpenPeppol.

De volgende onderwerpen zijn o.a. aan de orde gekomen:

 • Peppol Continuous Transaction Controls (CTC) – update;
 • Peppol International Invoice (PINT) – update;
 • Logistiek;
 • MLA (Message Level Acknowledgement).

Ook kwamen Joost van den Hondel en Patrick van Heijst van de Nederlandse Peppol Autoriteit (NPa) aan het woord.

Aansluitend is een live demo gegeven door eVerbinding en Zenvoices over de werking van “Invoice Response” (factuur retourberichten). Dat laatste wil zeggen dat de afzender (leverancier) van een factuur automatisch op de hoogte wordt gehouden van de afhandeling en voortgang bij de ontvanger (klant).

RPA en AI in de praktijk

Afgelopen jaar zijn meerdere RPA-initiatieven ontwikkeld om handmatige handelingen terug te dringen.
Wat is RPA nu precies, waarom zoeken steeds meer organisaties de oplossing in RPA en hoe ga je met RPA aan de slag?
Interessant is ook het samenspel tussen AI en RPA waarmee het ook mogelijk wordt om processen van ongestructureerde aard te automatiseren.

Jonathan Springford van Flow Robotics heeft tijdens deze sessie Robotic process Automation (RPA) en de samenhang met Artificial Intelligence (AI) toegelicht. En via praktijkvoorbeelden is de werking van AI en RPA geïllustreerd.

Eerste boekhoudpakket met volledig geïntegreerde betaalrekening en betaalpas

Het aanbieden van boekhoudsoftware door banken is al enkele jaren aan de gang. Nu lanceert Moneybird als eerste Nederlandse boekhoudpakket een volledig geïntegreerde betaalrekening en betaalpas. Met de rekening en pas kunnen ondernemers eenvoudig betalen. Betalingen staan realtime in de boekhouding en kunnen in veel gevallen volautomatisch geboekt worden. Bovendien ontstaan er extra mogelijkheden voor automatiseren, zoals automatisch btw sparen of regels instellen voor overboekingen. Edwin Vlieg, mede oprichter van Moneybird, nam aanwezigen mee in deze nieuwe ontwikkeling.

Robotic proof

Met de “Checklist Robotic proof” wordt een uitgebreid overzicht van functies en eigenschappen gegeven die bijdragen aan Robotic accounting en daarmee zo min mogelijk handmatige handelingen bij het voeren van de boekhouding. Tijdens deze sessie zijn een aantal punten uit de checklist behandeld. Het gaat dan met name om punten die verondersteld worden vandaag de dag onderdeel uit te maken van standaard boekhoudsoftware.

Evaluatie boekhoudsoftware voor (middel)grote bedrijven gericht op Robotic accounting

Onderzoeksbureau GBNED heeft afgelopen periode (zomer 2022) een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin “boekhoudsoftware middelgroot” ondersteuning biedt aan robotic accounting functionaliteit. Het gaat dan om de (boekhoud)software: AFAS Profit, Exact Globe+, KING Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central, Oracle NetSuite, Twinfield en Visma.Net. In hoeverre wordt functionaliteit op het gebied van robotic accounting standaard ondersteund door deze software. En in welke mate ben je aangewezen op andere oplossingen van de leveranciers of partneroplossingen die elders aangeschaft moeten worden.
De resultaten zijn verwoord in het rapport “Boekhoudsoftware middelgroot: robotic accounting” dat mondeling is toegelicht door Gerard Bottemanne van GBNED.

Blockchain

Een aantal jaren geleden stond Blockchain met stip op 1 als innovatieve ICT ontwikkeling die de markt zou veroveren. We hebben leveranciers van boekhoudsoftware juni 2018 gevraagd wat hun visie is over de blockchain technologie in relatie tot boekhoudsoftware.

Enkele quotes uit de toen gegeven reacties zijn:

 • De blockchain zal de financiële vastlegging zoals we die nu kennen drastisch doen veranderen”;
 • De blockchaintechnologie zorgt voor een perfect sluitende administratie”;
 • Blockchain wordt een onomstotelijke backbone voor accounting in de toekomst”;
 • Boekhoudpakketten worden integraal onderdeel binnen de blockchain”.

Visma | YUKI heeft de handschoen opgepakt en Blockchain omarmd in relatie tot haar boekhoudsoftware. Jeroen van Haasteren, productmanager bij Visma | YUKI legde de aanwezigen uit wat Blockchain precies inhoudt, wat blockchain kan betekenen voor boekhoudsoftware en op welke wijze Blockchain gestalte krijgt binnen de boekhoudoplossing van Visma | YUKI.

Referentie Grootboekschema (RGS)

Alweer 10 jaar geleden is het initiatief Referentie Grootboekschema (RGS) gestart. Dat een standaard als RGS veel potentieel heeft getuige soortgelijke initiatieven in andere landen, zoals Duitsland, Oostenrijk en België. Nederland polderland is inmiddels alweer 10 jaar bezig om RGS van de grond te krijgen. Dat geeft ook de nodige openstaande problemen.

Het goede nieuws is dat steeds meer boekhoudsoftware RGS-ready is en RGS sinds 2 jaar door het CBS wordt ingezet als standaard voor het aanleveren van gegevens voor de Productie jaarstatistiek vanuit de boekhouding. Ook de Belastingdienst en leveranciers van fiscale aangiftesoftware hebben RGS omarmd voor de winstaangifte-IB en/of VPB. In ontwikkeling zijn het RGS journaal en RGS kengetallen, waarbij die laatste live getoond zijn.
Naar “RGS Kengetallen”.

Harold Kinds, de geestelijk vader van RGS, die de eerste jaren het RGS-schema tot stand heeft gebracht, gaf een korte beschouwing over RGS.
216 Accountants heeft RGS breed omarmd in haar accountantspraktijk. Na de implementatie van RGS in de scanstraat, financiële- en loonadministratie is het nu de beurt aan een rolling forecast oplossing die door een innovatieve start-up wordt ontwikkeld. Samen met enkele andere innovatieve accountantskantoren is 216 Accountants launching customer. Martin de Bie, adviseur innovatie bij 216 Accountants, deelde tijdens deze sessie zijn ervaring met deze ontwikkeling.

Met dank aan Onderzoeksbureau GBNED van softwarepakketten.nl voor deze zeer bruikbare informatie

Heel veel informatie, zeker de moeite waard om uit te kijken naar een volgende meeting…


028 / Dag van RGS: rijke inspiratiebron over toepassingen!

Zet in je agenda: 30 november! De Dag van RGS. Een last-Minute bericht van mij maar deze dag is zeer inspirerend en het geeft een goed beeld wat we er van kunnen verwachten. Meno Kooreman, lid van de werkgroep RGS en manager automatisering bij de SRA, zegt hierover “Geïnspireerd raken door wat je allemaal met het Referentie Grootboek Schema (RGS) kunt doen.” Dus een Tip voor ieder!


Wat kun je met RGS?

Wat kun je met RGS? Wat zijn de voordelen van RGS en wat levert RGS jou op? Maar ook: Wat kun je in de nabije toekomst verwachten op het gebied van RGS? “Op die vragen krijg je antwoord”, schetst Kooreman. Voor die enkeling die RGS nog niet kent: RGS is het grootboekrekeningschema dat is gebaseerd op een gestandaardiseerde codering van financiële gegevens. Die standaardisatie maakt het eenvoudiger om financiële gegevens uit te wisselen en te analyseren. Lees ook: Referentie Grootboekschema. Wat is RGS?

In 80 procent van de software ingebouwd

“We merken dat accountants inmiddels wel weten wat RGS is en dat het ook in de boekhoudsoftwareprogramma’s is ingebouwd”, begint Kooreman zijn uitleg. “In tachtig procent van de leveranciers van softwarepakketten die hebben meegedaan aan een onderzoek dat we hierover hebben gehouden, om precies te zijn. Dat is een prachtige score. Er is dus de mogelijkheid voor een accountantskantoor om er vandaag mee aan de slag te gaan. Het daadwerkelijk gebruik, volgens de softwareleveranciers die dit kunnen meten in hun online platforms, ligt op ongeveer 25 procent.

Dat zijn in absolute getallen nog steeds vele duizenden administraties, maar er valt nog wel een wereld te winnen in de toepassing van RGS. We zijn ooit gestart vanuit de positie dat niemand RGS kende. Dat hebben we inmiddels wel achter de rug. De volgende stap was om RGS in boekhoudsoftwarepakketten te krijgen. Ook dat is grotendeels gelukt. De daaropvolgende stap is dat je als accountant in praktische toepassingen de meerwaarde gaat ervaren. Daarvan laten we tijdens de Dag van RGS voorbeelden zien.”

Eenheid en uitwisseling van gegevens

De voordelen zijn legio, beschouwt Kooreman. “Uitwisseling tussen systemen die gebruik maken van de data uit de boekhouding is mogelijk. Denk aan aangiftesoftware, rapportage en analysesoftware. De standaard is eigenlijk het basiswerk. Als je die eenheid van rubricering eenmaal hebt, kun je financiële gegevens gaan vergelijken. Tussen ondernemingen onderling, maar ook in de tijd. Of prognoses doen voor de toekomst.

Ook lopen financiële gegevens eenvoudiger en zonder fouten door de financiële keten. Een standaard betekent namelijk dat je geen discussies meer hebt over definities. Intern en extern praat je in het kader van verantwoordingsrapportages over hetzelfde.” Daarbij is RGS geen vervangend grootboekschema, de term Referentie verwijst juist naar de eigenschap dat je de klantspecifieke grootboekrekeningschema’s kunt standaardiseren door ze te mappen aan RGS.

RGS Ready

Leveranciers van boekhoudpakketten kunnen tegenwoordig het predicaat RGS Ready halen. Dat bestaat uit een meetlat van acht functies en eigenschappen die bepalen in hoeverre RGS wordt ondersteund door deze software. “Dat Gerard Bottemanne van GBNed daarmee aan de slag is gegaan, is een doorbraak geweest. Daardoor omarmden veel belangrijke leveranciers RGS, een grote stap voorwaarts. Zo gaat het in de tien jaar dat RGS bestaat steeds stapsgewijs.

Wolters Kluwer omarmde onlangs een nieuwe versie van RGS, versie 3.2. Dit zit ingebouwd in de boekhoudsoftware Twinfield Boekhouden. Momenteel implementeren zij versie 3.3. “Daar zijn we blij mee, net als de acceptatie van RGS bij andere softwareleveranciers. Daarnaast heeft Wolters Kluwer de koppeling van belastingaangiftesoftware Avanzer en Twinfield Boekhouden ook gebaseerd op RGS. Dat is een praktische toepassing die de meerwaarde van RGS laat zien.”

Voorbeelden RGS

Welke voorbeelden kunnen we zien tijdens de Dag van RGS? Kooreman: “Ik begin even dichtbij: als SRA hebben we voor onze leden op basis van RGS in combinatie met de auditfile, een Power BI-template gemaakt waardoor accountants allerlei analyses kunnen maken in het kader van hun samenstelopdracht. Het leuke is dat ik onlangs een accountantskantoor sprak dat niet zozeer in de voorgedefinieerde analyses geïnteresseerd was, maar vooral in het onderliggende datamodel. Daarmee konden ze op basis van RGS eigen rapportages gaan bouwen.

Ze zagen een mogelijkheid die ze wilden pakken. Dat is precies waarvoor RGS is gebouwd: als basis om toepassingen te maken die de praktijk beter ondersteunen. Naast dit voorbeeld zijn er ook andere interessante casussen te zien, zoals RGS als sleutel naar smart compliance, beter klantadvies en vereenvoudiging van het invullen van CBS-enquêtes. Verder is er een paneldiscussie over de toekomst van RGS en komt de Belastingdienst aan het woord om te vertellen hoe RGS bijdraagt aan versterk
ing van de administratieve keten.”

Samenwerking met SBR

RGS werkt ook samen met Standard Business Reporting, de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages, zoals jaarrekeningen, vastgoedtaxaties en belastingaangiftes. Kooreman: “SBR is eigenlijk op geaggregeerd niveau op een standaard manier gegevens verantwoorden naar onder andere de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst en de banken. SBR is niet geschikt voor de dagelijkse verwerking in je administratie. Vandaar dat er een mapping, een vertaling, is van RGS naar SBR.”

Kwaliteit wordt beter

Of RGS af is? Kooreman: “Nee, met een standaard ben je nooit klaar. Afhankelijk van wet- en regelgeving en de zich steeds aanpassende informatiebehoeften van gebruikers passen we de taxonomie jaarlijks aan. Maar RGS is wel volledig bruikbaar. Als Excel-schema, maar inmiddels ook als taxonomie.” Dat de standaardisatie voor de toekomst nieuwe toepassingen oplevert, daar is Kooreman van overtuigd. “Als je standaardiseert, kun je steeds slimmer automatiseren.

Bijvoorbeeld: handmatige processen door een boekhoudrobot laten doen. De kwaliteit van het boekhoudproces wordt hiermee verbeterd omdat je gelijksoortige posten altijd op dezelfde manier inboekt. De kwaliteit van de dataset van de administratie wordt zodoende beter. Zodanig dat je door die standaardisering ook audits meer zou kunnen automatiseren. Je laat dan analysesoftware los op de dataset die er uitzonderingen uithaalt die je als accountant met je professional judgement nog eens extra onder de loep neemt.”

Kwestie van toepassen

Tot slot zegt Kooreman: “Het standaardschema, de software en de voordelen zijn er. Het is nu een kwestie van toepassen. Dat ligt zowel aan de kant van de softwareleveranciers, die met nieuwe gereedschappen op basis van RGS kunnen komen, als aan de kant van de accountant. Die laatste kan vragen om handige toepassingen. Ik hoop dat degenen die meedoen aan de Dag van RGS zich zo geïnspireerd voelen dat ze de volgende dag concrete actie ondernemen om met RGS aan de slag te gaan.

Als laatste wil ik nog zeggen dat dit, net als SBR, een publiek-private samenwerking is waar veel mensen op vrijwillige basis veel tijd in steken. Daar ben ik trots op. De enige manier waarop we – en dan bedoel ik softwareleveranciers, accountants, ondernemers en overheidsinstanties – dit tot een succes maken is als we de handen ineenslaan en er actief mee aan de slag gaan. Laat je inspireren.” ●

Bron: De dag van RGS biedt inspiratie over toepassingen | Wolters Kluwer