040 / Hoe zet ik succesvol een BV op?

De 12 simpele stappen voor het opzetten van een BV

Bij het oprichten van een BV komt veel kijken. Vandaar dit handige 12 stappenplan, waarin alle stappen die je moet doorlopen als je een BV wilt opzetten op een rijtje staan.

Stap 1: het ondernemingsplan opstellen

Het is belangrijk dat je een duidelijk ondernemingsplan opstelt. Dit zorgt ervoor dat je op een rijtje hebt wat je met je BV wil gaan doen, in welke markt dit gaat zijn en hoe jij je doelen gaat behalen. Dit plan komt goed van pas bij je marketing, en kan een handig hulpmiddel zijn voor het aantrekken van investeerders.

Stap 2: zet je persoonlijke holding op

Het gezegde onder ondernemers luidt: één BV is géén BV. Een persoonlijke holding is een vennootschap die aandelen houdt in een andere vennootschap, de werk-BV. Jij houdt de aandelen in je persoonlijke holding en de holding houdt op haar beurt de aandelen in de werk-BV.

Je richt dus twee BV’s op. Lees hier meer over de hoe je bijvoorbeeld met je holding minder belasting betaalt, en jezelf een hypotheeklening kan geven .

Stap 3: richt je werk-BV op

In de werk-BV vinden de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten plaats. Het oprichten van zowel de holding als de werk-BV gaat via een notaris. Ook zijn er veel opties om deze makkelijk online op te richten.

Stap 4: regel je inschrijving bij de KvK

Na oprichting van je werk-BV en holding zal de notaris beide BV’s inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Meer informatie over het inschrijven van je BV’s bij de KvK vind je hier.

Stap 5: open een zakelijke bankrekening

Je opent een zakelijke bankrekening om je privé- en zakelijke financiën gescheiden te houden. Richt je een holdingstructuur op? Dan moeten de holding en de werk-BV beiden een afzonderlijke bankrekening hebben. Om deze rekening te openen, ga je langs de bank van je keuze met het KvK-uittreksel dat je na de KvK-inschrijving ontvangt.

Stap 6: verstuur je brief verlaging DGA salaris

Als je een BV opricht, ben je al snel een directeur-grootaandeelhouder (DGA). De BV is verplicht om de DGA een minimum salaris van €47.000,- per jaar uit te keren.

Als je hier in het begin nog niet voldoende omzet voor draait, kan je eenvoudig verlaging van dit salaris aanvragen door een brief naar de Belastingdienst te sturen waarin jij je verzoek tot verlaging onderbouwt. Deze brief vind je gemakkelijk online.

Stap 7: sluit de noodzakelijke contracten af

De Belastingdienst moet weten hoe jouw bedrijfsstructuur eruit komt te zien. Dit regel je eenvoudig door enkele contracten af te sluiten. Doe je dit niet? Dan riskeer je forse boetes en naheffingen. Denk hierbij aan een managementovereenkomst of rekening courant overeenkomst.

Stap 8: registreer je merk

Om ervoor te zorgen dat een ander bedrijf niet zomaar met je naam aan de haal kan gaan, zal jij je merk moeten registreren. Alleen registratie bij de Kamer van Koophandel (KvK) is onvoldoende.

Stap 9: dek je risico’s af

Bijna elke ondernemer loopt bij de start van zijn onderneming tegen onverwachte juridische problemen aan. Het belang van goede contracten, zoals arbeidsovereenkomsten, algemene voorwaarden en geheimhoudingsovereenkomsten kan niet genoeg worden benadrukt.

Stap 10: zet je administratie op

Het is belangrijk om je financiële administratie goed op orde te houden na het oprichten van je BV. Wil je dit niet uitbesteden? Houd je inkomsten en uitgaven goed bij door bijvoorbeeld gebruik te maken van een online boekhoudprogramma. Wil jij je tijd liever in de groei van je bedrijf steken? Het hoeft niet duur te zijn om de administratie te laten doen.

Stap 11: sluit de nodige verzekeringen af

Dek veelvoorkomende risico’s zoals langdurige ziekte en ongevallen op de werkvloer af door verzekeringen af te sluiten. Ga je online ondernemen? Kijk dan ook even naar de cybercrime verzekering. Met een verzekeringscheck kom je er snel achter wat je nodig hebt.

Stap 12: richt je interne processen in

Bedenk alvast hoe je met bepaalde vervelende situaties wilt omgaan. Wat als een klant een factuur niet voldoet? Hoe ga je het aanpakken als je een werknemer gaat ontslaan? Hoe ga je financiering binnen halen?

Dit soort kwesties tijdig in kaart brengen zorgt ervoor dat jij een goed georganiseerd, succesvol bedrijf kan leiden.


Met dank aan De Zaak voor deze zeer bruikbare informatie.

039 / Factuur of vordering: is er een verjaringstermijn?

Een factuur of vordering verjaart en is dus niet eeuwig incasseerbaar. De verjaringstermijn van een factuur voor zakelijke klanten is in principe vijf jaar. Verkoop je een product aan een consument, dan verjaart de factuur al na twee jaar.

Wat is de verjaringstermijn van een factuur?

Met de verjaringstermijn van een factuur wordt bedoeld dat een openstaande factuur na een aantal jaren niet meer te incasseren is. Indien je als ondernemer een factuur verstuurt ná de verjaringstermijn dan is deze bij wet verjaard en derhalve niet meer af te dwingen.

Wanneer verjaart een factuur of vordering?

De wet maakt onderscheid tussen zakelijke klanten en consumenten. De verjaringstermijn is in principe vijf jaar voor facturen aan zakelijke klanten. Bij consumenten verjaart een factuur na vijf jaar als het gaat om een dienst en na twee jaar als het gaat om een product.

Waarom is er een verjaringstermijn voor facturen?

De reden dat facturen en vorderingen niet eeuwig geldig zijn is dat na verloop van tijd niet meer aantoonbaar is op welke basis de oorspronkelijke overeenkomst is aangegaan. Het bewijs is meestal lastig te achterhalen waardoor er na een aantal jaren onduidelijk is wie nog waar recht op heeft. Bovendien wil de wetgever de debiteur beschermen tegen onverwachte vorderingen.

Hoe werkt de verjaringstermijn precies?

De exacte werking van de verjaringstermijn is vastgelegd in de wet. In artikel 3 : 306-325 van het Burgerlijk wetboek staat een aantal bepalingen omtrent de verjaringstermijn van een factuur of vordering.

Verjaringstermijn factuur zakelijke klanten

De hoofdregel is een verjaringstermijn van twintig jaar. Na deze termijn is naar de rechter stappen om betaling af te dwingen niet meer mogelijk. Op deze wet zijn een paar uitzonderingen.

Bij zakelijke klanten is het zo dat een factuur of vordering in principe vijf jaar nadat de vordering opeisbaar is geworden verjaart, oftewel na de betalingstermijn.
Wel is het zo dat er na verjaring een zogenaamde natuurlijke verbintenis resteert, de betalingsverplichting kan dan vrijwillig (onverplicht) worden nagekomen. Deze betaling is rechtsgeldig waardoor de debiteur zijn geld niet alsnog kan terugvragen

Betalingstermijn of verjaringstermijn

Op de factuur staat een betalingstermijn (periode waarin betaald moet worden). Dit is iets anders dan de verjaringstermijn (geldigheid van de factuur).
Wettelijk gezien bedraagt de betalingstermijn van een factuur 30 dagen als geen betalingstermijn is overeengekomen. Korter of langer kan ook en in de meeste gevallen is een betalingstermijn van 15, 30, 60 of 90 dagen na de factuurdatum gebruikelijk. Als een vordering niet binnen die termijn wordt betaald kan er soms rente worden berekend.

Afhankelijk van wat je met je klant in de overeenkomst hebt afgesproken, kan de verjaringstermijn ook korter of juist langer dan vijf jaar zijn. Verder gelden in het buitenland vaak andere verjaringstermijnen dan in Nederland.

Verjaringstermijn en vervaltermijn

De vervaldatum van een factuur is de datum waarop de factuur uiterlijk betaald moet zijn. Het grote verschil is dat de vervaltermijn definitief is en niet gestuit kan worden.
Een vervaldatum kan op twee manieren op een factuur opgenomen worden: in de meeste gevallen wordt een aantal dagen aangehouden, maar sommige juristen adviseren om altijd een expliciete datum te gebruiken (bv. wij verzoeken u om de factuur uiterlijk voor 15 september 2022) zodat er geen verwarring kan ontstaan over wanneer de termijn precies in gaat en wanneer deze eindigt.

Consumentenkoop

In het geval van consumentenkoop – wanneer een professionele verkoper een koopovereenkomst sluit met een particuliere koper– ligt het anders. Hierbij wordt bij de bepaling of een factuur verjaart, onderscheid gemaakt tussen de aanschaf van producten of diensten.

Bij producten is de verjaringstermijn twee jaar, ook wel de verkorte verjaringstermijn genoemd. De kortere verjaringstermijn geldt voor consumptiegoederen zoals levensmiddelen en wasmachines, maar ook gas en elektra vallen hieronder.

Bij diensten gaat het om een verjaringstermijn van vijf jaar. En met diensten moet je denken aan een lening aangaan, je huis laten schilderen of een architect inhuren. Net zo als een bezoekje aan de tandarts/huisarts.

Voorkom verjaring factuur door te ‘stuiten’

Een verjaringstermijn kan (anders dan een vervaltermijn) opnieuw ingaan door de verjaring te stuiten, wat zoveel wil zeggen dat een verjaringstermijn opnieuw begint. Dit stuiten van een verjaringstermijn doe je door je debiteur eraan te herinneren dat er nog een vordering open staat. Bijvoorbeeld door in een betalingsherinnering, aanmaningsbrief of dagvaarding, waarin je ondubbelzinnig het recht op nakoming voorbehoudt.

Vergeet niet om dit zowel via een schriftelijke mededeling als aangetekend te doen, zodat je later geen probleem hebt met bewijzen dat je debiteur tijdig de herinnering heeft ontvangen. Het kan overigens ook dat de debiteur de vordering erkent, waarna de verjaringstermijn opnieuw gaat lopen. Erkenning gebeurt bijvoorbeeld door je debiteur een termijnbetaling doet, of dat deze om uitstel van betaling vraagt.

Dank voor deze ondernemers informatie van DeZaak.