038 / Wat moet u weten over Solvabiliteit?

Solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen in je onderneming. Deze financiële ratio laat zien in hoeverre je bedrijf afhankelijk is van schuldeisers en is dus cruciaal bij een kredietaanvraag. Wat moet je weten over solvabiliteit?


Dit is helaas de laatste bijdrage uit MKBServiceDesk.nl :


De solvabiliteitsratio

Men spreekt ook wel van de solvabiliteitsratio omdat het dus om een verhouding gaat. De verhouding tussen het geld dat je bedrijft heeft geleend (het vreemd vermogen) en het verschil tussen bezit en de schulden van je bedrijf (eigen vermogen). De verhouding tussen die twee elementen is een indicatie van hoe afhankelijk je bedrijf is van anderen.

Dat is belangrijke informatie bij een kredietaanvraag. Maar ook voor financiers en leveranciers is je solvabiliteit belangrijk. Het geeft aan dat je genoeg zekerheden biedt om aan je betalingsverplichtingen te kunnen voldoen en dat zij dus gerust zaken met je kunnen doen. Bij een goede solvabiliteit kan je bedrijf een financiële klap opvangen. En dat is belangrijk in onzekere tijden.

Solvabiliteit is net als rentabiliteit en liquiditeit een van de financiële ratio’s. Met deze getallen zie je precies hoe je bedrijf ervoor staat.

Solvabiliteit berekenen

Je berekent de solvabiliteitsratio met gegevens uit je balans. Dat kan op verschillende manieren. Hoe ga je te werk als je solvabiliteit wilt berekenen? We nemen je mee in een van de meest gebruikte formules:

Formule solvabiliteit

Solvabiliteit = je eigen vermogen / het totale vermogen (= eigen vermogen, kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen) x 100%

Een beetje toelichting: als het goed is kun je je eigen vermogen terugvinden op de jaarrekening van je onderneming. Datzelfde geldt voor het totale vermogen. Vaak staat dit weergegeven als totale activa. Als je het eigen vermogen deelt door het totale vermogen en de uitkomst hiervan vermenigvuldigt met 100, dan heb je je solvabiliteit te pakken. Dus stel: je hebt een solvabiliteit van 75%, dan betekent dat dat in elke euro in je bedrijf, 75% eigen geld zit.

Wat is een goede solvabiliteit?

Om aan te geven dat je bedrijf gezond is, moet de solvabiliteit minstens 25% tot 40% zijn. Het precieze minimum is afhankelijk van in hoeverre je je bezittingen direct zou kunnen verkopen. Als je bijvoorbeeld veel kasgeld hebt, hoef je minder eigen vermogen te hebben. Voorraden moet je eerst verkopen, dus daar gaat meer tijd overheen. De minimale solvabiliteit om financieel gezond te zijn, is ook afhankelijk van de branche en de ondernemingsvorm.

Solvabiliteit verbeteren

Wat kun je doen om je solvabiliteit te verbeteren? Als je snapt wat solvabiliteit is, snap je wat je moet doen: je moet ervoor zorgen dat je eigen vermogen meer wordt en/of het vreemd vermogen minder. Hoe kun je het aanpakken?

Een paar opties:

  • Meer winst maken. Als je meer winst maakt, krijg je meer meer eigen vermogen.
  • Houd de winst in het bedrijf. Dit kun je doen door minder dividend uit te keren.
  • Voorkom (lang) openstaande facturen. Als klanten facturen lang niet betalen, staat er minder geld op de bedrijfsrekening.

Debt ratio

Geldschieters kijken behalve naar de solvabiliteitsratio ook naar de debt-ratio. Deze ratio maakt inzichtelijk in welke mate je bedrijf is gefinancierd met vreemd vermogen. En in welke mate er nog vreemd vermogen aangetrokken kan worden. De formule:

Debt ratio = het vreemd vermogen (kort en lang) / door het totale vermogen x 100%.

De vuistregel voor geldschieters is dat dit getal maximaal 80% mag zijn, al is dit natuurlijk altijd ook afhankelijk van de situatie.

Kort vreemd vermogen is vermogen dat je binnen een jaar zal moeten betalen. Je crediteuren vallen hieronder (de wettelijke betaaltermijn is immers 30 dagen) en bijvoorbeeld ook je salarissen of kortlopende leningen van de bank. Lang vreemd vermogen is een lening die je in meerdere jaren mag aflossen, zoals een hypotheek of de meeste bancaire leningen.

Ingewikkeld? We geven je een rekenvoorbeeld. Stel, dit is je balans:

De solvabiliteit is in dit geval het € 500.000 (eigen vermogen) gedeeld door € 1.000.000 (totale vermogen) keer 100%. Deze som komt uit op 50%, meer dan genoeg dus.

De debt ratio is het kort vreemd vermogen (150.000 crediteuren plus 150.000 salarissen) plus het lang vreemd vermogen (de banklening van 200.000) gedeeld door het totale vermogen, keer 100%. Dit is in dit geval 500.000 / 1.000.000 = 0,5 x 100% is 50%. Ook dit is prima. Als het debt ratio daalt, stijgt de solvabiliteit. Het bedrijf heeft dan meer eigen vermogen en leunt dus minder zwaar op geldschieters.

Solvabiliteit precies berekenen

Je kunt je solvabiliteit bepalen door de formule uit dit artikel te gebruiken. Maar natuurlijk heb je dan een inschatting van je solvabiliteit. Het kan zijn dat een bank een andere kijk heeft op de financiële situatie van je bedrijf. Het kan zijn dat de bank het eigen vermogen lager inschat. Als je dus precies wilt weten wat je solvabiliteitsratio is, kun je het beste een financieel adviseur inschakelen.

Dank voor de MKB Servicedesk voor deze uitleg.


037 / Wat is BTW verleggen?

Iedere ondernemer in Nederland is verplicht om btw te betalen over geleverde goederen en/of diensten. Het btw-bedrag wordt gefactureerd bij de klant en wordt vervolgens, na de btw-aangifte, betaald aan de Belastingdienst. Echter, in enkele gevallen betaalt niet de ondernemer maar de klant de btw. Er wordt dan gesproken van het verleggen van de btw.

Wanneer btw verleggen?

Het verleggen van btw gebeurt in verschillende situaties, zoals:

  • Wanneer er zaken worden gedaan met een afnemer in het buitenland die de btw in eigen land betaalt;
  • Wanneer personeel in de (scheeps)bouw, schoonmaak- of hoveniersbedrijven worden uitgeleend aan een onderaanneming.

Daarbij zijn er nog enkele situaties waarbij btw wordt verlegd. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Belastingdienst.

Kan elk bedrijf btw verleggen?

Nee, niet elk bedrijf kan btw verleggen. De regeling geldt niet voor:

  • Ontwerpwerkzaamheden die door a. architecten, scheepsontwerpers en tekenaars worden gedaan;
  • Diensten, zoals bewaking en verhuur;
  • Werkzaamheden die geheel of grotendeels (>50%) in de eigen werkplaats worden gedaan;
  • Een onderaannemer die goederen heeft verkocht aan een hoofdaannemer.

Hoe werkt btw verleggen?

Bij het verleggen van de btw brengt de leverancier (= ondernemer) geen btw in rekening bij de de afnemer (= klant). De afnemer dient zelf de btw aan te geven bij de Belastingdienst.

De leverancier die de btw verlegt, blijft hier ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor.
Het is dus verstandig om altijd goed te checken of de afnemer bij wie jij de btw wilt verleggen, voldoet aan de eisen voor de btw-verleggingsregeling.

Hoe vermeld je de verlegde btw op een factuur?

Je vermeldt de verlegde btw op een factuur door enkel ´btw verlegd´ en het btw-identificatienummer van de afnemer aan wie je de btw verlegt op de factuur te noteren.
Houd er rekening mee dat je altijd btw verlegt over het totale gefactureerde bedrag, dus ook over eventuele reiskosten of andere vergoedingen.

Een boekhoudprogramma kan helpend zijn bij het vermelden van de verlegde btw op je factuur. Via het boekhoudprogramma wordt automatisch het btw-nummer op de factuur gezet, zodoende voldoet deze aan de gestelde eisen. Ook wordt het verlegde btw-bedrag direct verwerkt in je eigen administratie, waardoor je een compleet overzicht hebt van je btw-aangifte. Zo bespaar je veel tijd en wordt het boekhouden voor zelfstandigen vele malen eenvoudiger.

Hoe vermeld je verlegde btw in de btw-aangifte?

Je vermeld verlegde btw in de btw-aangifte door de omzet van de verlegde btw apart in te vullen in de volgende rubrieken:

Rubriek 1E, 3B of 3C – Hier vermeld je de btw die je zelf verlegd
Let hierbij op dat de rubriek aansluit bij de reden van het verleggen van de btw. Je vult de omzet + de verlegde btw in.

Rubriek 2 of 4 – Hier vermeld je de btw die een ander bedrijf naar jou heeft verlegd
Let er wederom op dat de rubriek aansluit bij de reden van het verleggen van de btw. Door het btw-bedrag in te vullen bij rubriek 5B, kun je het btw-bedrag direct terug vragen.

Hoe verleg je btw naar een afnemer in het buitenland?

Je verlegt btw naar een afnemer (= klant) in het buitenland door de facturen direct naar de afnemer te sturen zonder het btw-bedrag op de factuur te vermelden. Hierbij vermeld je op de factuur dat de btw is verlegd. Ieder land hanteert eigen btw-tarieven, de afnemer dient het tarief zelf te berekenen op basis van de tarieven van het eigen land.

Verleg je de btw naar een buitenlandse afnemer? Let er dan wel op dat de afnemer ook daadwerkelijk gevestigd is in het buitenland. Indien een afnemer in Nederland gevestigd is maar een buitenlands btw-identificatienummer, ook wel VAT-nummer, heeft, geldt de regel namelijk niet.

De Nederlandse Belastingdienst houdt enkel belasting in voor goederen en/of diensten die in Nederland zijn geleverd.

Wat vul je in op de btw-aangifte bij ´btw verlegd naar jou´?

Op de btw-aangifte vul je bij “btw verlegd naar jou” het totale btw-bedrag in van alle facturen die naar jou zijn verlegd.
Dit bedrag is gemakkelijk uit te rekenen door alle bedragen van de facturen, waarbij de btw naar jou verlegd is, bij elkaar op te tellen.
Het totale bedrag vul je in op de aangifte onder rubriek 2 “Verleggingsregelingen binnenland” of onder rubriek 4 “Prestaties uit het buitenland aan u verricht”.

Op het moment dat btw naar jou verlegd wordt voor goederen en/of diensten die zijn gebruikt voor belaste bedrijfsactiviteiten, mag je deze verlegde btw-bedragen aftrekken.
In dezelfde btw-aangifte vul je de verlegde btw en de aftrekbare btw in, waardoor je uiteindelijk niets hoeft te betalen.


Veel starter gaan hier helemaal mis mee daarom is het goed dit zorgvuldig te lezen. Mocht het nog niet duidelijk zijn, stuur mij een e-mail en of gebruik het handige contact formulier, dan we bespreken het samen.