054 / De voordelen van een holding

Slim ondernemen en risicobeheer

Een holdingstructuur is een zakelijk concept dat steeds populairder wordt onder ondernemers en investeerders. Het is een strategische zet die verschillende voordelen biedt voor het beheren van meerdere bedrijven onder één paraplu. In dit artikel gaan we dieper in op de voordelen van een holdingstructuur en waarom het de moeite waard kan zijn om te overwegen voor jouw zakelijke ondernemingen.

Wist je dat je…

tot 30 september met terugwerkende kracht kan profiteren van je BV? Geruisloze inbreng is een fiscale regeling waar je gebruik van kan maken als je je eenmanszaak of vof omzet naar een BV.

Allereerst, wanneer wordt het interessant om een holdingstructuur op te zetten? Over het algemeen geldt dat het gunstig wordt om een holdingstructuur op te zetten, als je meerdere bedrijven met verschillende activiteiten hebt. Ook wanneer je bedrijf groeit en je nieuwe bedrijfsactiviteiten wilt ontplooien, kan een holdingstructuur flexibiliteit bieden. Je kunt nieuwe dochterondernemingen toevoegen aan de holding zonder de bestaande bedrijfsactiviteiten te verstoren.

De voordelen van een holding

Een van de meest aantrekkelijke voordelen van een holdingstructuur is de mogelijkheid om risico’s te spreiden en je activa te beschermen. Een holdingstructuur stelt je in staat om elk bedrijf afzonderlijk te beheren binnen dezelfde groep, waardoor risico’s gescheiden blijven en activa worden beschermd. Dat betekent dat als een dochteronderneming bijvoorbeeld financiële problemen ondervindt, dit de andere dochterondernemingen niet direct zal beïnvloeden. Deze strategie minimaliseert de kans op aanzienlijk verlies en draagt bij aan een solide risicobeheer.

Efficiëntie in beheer en beleid

Een holdingstructuur vereenvoudigt het beheer van meerdere bedrijven, omdat de overkoepelende holdingmaatschappij vaak verantwoordelijk is voor strategische beslissingen, financiële planning en het operationeel beleid. Zo kun je de bedrijfsvoering stroomlijnen en middelen effectiever inzetten voor de verschillende dochterondernemingen.

Fiscaal voordeel

Een andere aantrekkelijk aspect zijn de fiscale voordelen die een holdingstructuur biedt. Een belangrijk voordeel van een holdingstructuur in Nederland is de mogelijkheid van belastingvrije dividenduitkeringen tussen dochterondernemingen binnen dezelfde fiscale eenheid. Dit betekent dat winsten die aan de holding worden uitgekeerd en vervolgens als dividend aan de dochteronderneming worden doorgegeven, in veel gevallen niet opnieuw worden belast.

Daarnaast is het binnen een holdingstructuur in sommige gevallen mogelijk om verliezen van de ene dochteronderneming te verrekenen met winsten van een andere dochteronderneming. Zo kun je de totale belastinglast verminderen.

Flexibele financiering

Een holding biedt ook flexibiliteit bij financiering en investeringen. De holdingmaatschappij kan bijvoorbeeld gemakkelijker toegang krijgen tot kapitaal door het uitgeven van nieuwe aandelen of het aantrekken van leningen. Dit kapitaal kan vervolgens worden geïnvesteerd in specifieke dochterondernemingen, wat groei en ontwikkeling stimuleert zonder dat elk bedrijf afzonderlijk financiële bronnen hoeft aan te trekken.

Overdracht van vermogen

Een holdingstructuur vergemakkelijkt ook de overdracht van vermogen en opvolgingsplanning. Het wordt eenvoudiger om eigendom en aandelen tussen familieleden of andere belanghebbenden te verdelen. Dit is vooral waardevol voor familiebedrijven die een gestructureerd proces willen voor het overdragen van leiderschap en eigendom.

Internationale activiteiten

Tot slot kan een holdingstructuur voor bedrijven met internationale activiteiten gunstig zijn vanwege belastingverdragen en internationale planning. Het kan helpen dubbele belastingheffing te verminderen en efficiënte internationale operaties te faciliteren.

Wederom dank aan “De Zaak” voor deze uitleg, gewoon duidelijk. Mocht u verdere toelichting over deze materie willen hebben, neemt u dan gerust met mij contact op.


050 / Wat is RGS en wat zijn transitorische posten?

Correcte financiële verslaglegging

RGS staat voor Referentie GrootboekSchema, een gestandaardiseerd classificatiesysteem voor grootboekrekeningen in Nederland. Transitorische posten zijn een specifiek type grootboekrekeningen binnen het RGS. Transitorische posten worden gebruikt om tijdelijke of overgangsboekingen te registreren. Ze hebben betrekking op inkomsten, uitgaven, opbrengsten of kosten die betrekking hebben op een boekjaar, maar die in een ander boekjaar geboekt moeten worden om de financiële verslaglegging correct weer te geven.

Enkele voorbeelden van transitorische posten zijn:

  1. Nog te ontvangen facturen: Dit zijn kosten die betrekking hebben op het huidige boekjaar, maar waarvoor de factuur nog niet is ontvangen of verwerkt. Ze worden als een vordering opgenomen op de balans voor het huidige boekjaar.
  2. Nog te betalen facturen: Dit zijn uitgaven die betrekking hebben op het huidige boekjaar, maar waarvoor de factuur nog niet is ontvangen of betaald. Ze worden als een schuld opgenomen op de balans voor het huidige boekjaar.
  3. Vooruitontvangen bedragen: Dit zijn inkomsten die in het huidige boekjaar worden ontvangen, maar die betrekking hebben op het volgende boekjaar. Ze worden als een verplichting opgenomen op de balans voor het huidige boekjaar.
  4. Vooruitbetaalde bedragen: Dit zijn uitgaven die in het huidige boekjaar worden gedaan, maar die betrekking hebben op het volgende boekjaar. Ze worden als een bezitting opgenomen op de balans voor het huidige boekjaar.

Waarvoor gebruik je deze transitorische posten?

Het gebruik van transitorische posten in het RGS helpt bij het correct toewijzen van financiële gegevens aan de juiste boekjaren en draagt bij aan een nauwkeurige financiële rapportage. Het biedt ook inzicht in kosten en opbrengsten die over meerdere boekjaren worden verdeeld.

RGS Masterclass

Nextens software geeft het volgende aan: Wil je graag weten wat de voordelen zijn van RGS? Hoe je dit koppelt aan je boekhouding? Schrijf je nu in voor de RGS masterclass over jouw boekhoudpakket en profiteer van deze waardevolle educatieve ervaring om je kennis en vaardigheden te vergroten. (3 PE punten)

De eerste masterclass betreft Exact Online en is op donderdag 25 mei


048 / ICT Accountancy softwaregids: productontwikkeling en innovatie

Dit is een bericht van Gerard Bottemanne:

De “ICT Accountancy softwaregids: productontwikkeling en innovatie” biedt een uitgebreid overzicht van (nagenoeg alle) softwarepakketten die verkrijgbaar zijn voor de accountancybranche. De ervaring leert dat er toch elk jaar weer nieuwe softwarepakketten op de markt verschijnen en bestaande software regelmatig wordt aangepast met nieuwe functies of van de markt verdwijnt.
Het aanbod van softwarepakketten in de gids van meer dan 110 aanbieders is onderverdeeld volgens het ICT Accountancy software landschap.

Graag verwijs ik naar deze site: ICTAccountancy.nl – Berichten – Raadplegen detail (softwarepakketten.nl)

Gerard Bottemanne
Onderzoeksbureau GBNED
Mob 06 10069402
gerard@gbned.nl
www.gbned.nl