041 / Verliesverrekening vennootschapsbelasting, hoe werkt dat?

Als je belastingplichtig bent in de vennootschapsbelasting mag je verliezen uit het ene jaar verrekenen met de belastbare winst in een bepaald boekjaar. Dit wordt verliesverrekening vennootschapsbelasting (vpb) genoemd. Je kunt de verliezen op twee manieren verrekenen: via voorwaartse verliesverrekening (carry forward) en via achterwaartse verliesverrekening (carry back).

Een korte uitleg:

  1. Carry back. Bij carry back verreken je het verlies uit een jaar met de winst van het jaar daarvoor.
  2. Carry forward. Bij carry forward verreken je het verlies met de winst uit de jaren erna.

De Belastingdienst laat weten dat de volgorde is: Eerst carry back dan carry forward. Anders gezegd: Je verrekent een verlies eerst met de winst van het jaar ervoor (als er sprake was van winst). Pas daarna mag je het verlies verrekenen met de winsten uit de jaren erna.

Door op deze manier verliesverrekening vpb toe te passen, betaal je minder vennootschapsbelasting. Je compenseert de verliezen van het ene jaar met de winst van een ander jaar. Vandaar dat deze regeling ook wel verliescompensatie wordt genoemd.

Voorbeeld carry forward:

In 2020 heb je een verlies geleden van € 45.000,- maar in 2021 heb je winst gemaakt: € 80.000,-. Via voorwaartse vpb verliesverrekening kun je het verlies uit 2020 in mindering brengen op de winst uit 2021. De verliesverrekening vpb is dan: 80.000 – 45.000 = 35.000. Je moet dus vennootschapsbelasting betalen over een bedrag van € 35.000.

Verliesverrekening vpb 2022

In het Belastingplan 2021 zijn nieuwe regels aangekondigd als het gaat om voorwaartse verliesverrekening:

Onbeperkte voorwaarts verrekenen
Per 1 januari 2022 geldt dat er geen termijn meer is voor de voorwaartse verliesverrekening. Tot en met 2021 was die termijn 6 jaar. Dat betekent dat de verliezen uit boekjaren vanaf 1 januari 2013 onbeperkt voorwaarts mag verrekenen. De termijn voor de achterwaartse verliesverrekening (carry back) verandert niet: die blijft 1 jaar.

Maximumbedrag
Vanaf 2022 mag je bij winsten van boven € 1 miljoen niet alles verrekenen via carry forward. Het zit zo:

• Belastbare winst € 1 miljoen of lager: verliezen zijn helemaal verrekenbaar
• Belastbare winst € 1 miljoen of hoger: € 1 miljoen aan verliezen is volledige verrekenbaar. Van de resterende winst is 50 % verrekenbaar door middel van verliesverrekening.

Het maximumbedrag voor het verrekenen van de verliezen geldt vanaf 2022, dus niet voor de winsten van 2021 en daarvoor.

Voorbeeld voorwaartse verliesverrekening 2022:

In 2022 heeft je bedrijf een belastbare winst van € 8 miljoen. In 2021 leed je bedrijf € 5 miljoen verlies. Dan geldt het volgende: Bij een belastbare winst van € 1 miljoen en hoger is € 1 miljoen plus 5 % van de resterende winst verrekenbaar. Oftewel: € 1 miljoen + € 3,5 miljoen = € 4,5 miljoen.

Dat brengt het belastbare bedrag voor 2022 op € 8 miljoen – € 4,5 miljoen = € 2,5 miljoen.

Voor het jaar 2021 geldt dat er nog iets overblijft van het verlies, namelijk: € 5 miljoen – € 4,5 miljoen = € 500.000. Dit bedrag mag je nog verrekenen met de winsten vanaf 2023.

Nieuwe tarieven vpb

Het is goed om te weten dat per januari 2022 nieuwe vpb-tarieven gelden voor de vennootschapsbelasting. Bij het opstaptarief geldt een vpb-percentage van 15 procent (bij een belastbaar bedrag tot € 395.000) en bij het toptarief een percentage van 25,8 procent.

Verliesverrekening ib

Voor ondernemers voor de inkomstenbelasting (ib) geldt ook dat zij verliesverrekening kunnen toepassen: verliesverrekening ib. Alleen voor hen geldt dat ze de verliezen mogen verrekenen met de drie jaren ervoor en de negen jaren erna. Dat is de trouwens ook de verplichte volgorde.

Daarnaast geldt dat de winst en het verlies uit de onderneming in box 1 vallen, als onderdeel van het inkomen uit werk en woning. Het verlies uit onderneming kun je berekenen door het verlies in mindering te brengen op je loon. Vervolgens mag je dat (negatieve) totaal verrekenen met de positieve inkomsten uit box 1 van de 3 jaren ervoor en de 9 jaren erna. Je mag het verlies in box 1 niet verrekenen met de resultaten uit box 2 of 3.

Verliesverrekening is geld besparen

Het is handig om als ondernemer op de hoogte te zijn van de mogelijkheid om verliezen te verrekenen. Of je nu verliesverrekening vpb of ib wilt toepassen, het kan je in alle gevallen veel geld besparen.

Met dank aan MKBServicedesk voor deze zeer bruikbare informatie


036 / Nieuws: Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP’er

Online werkplatform gaat zzp’ers verzekeren voor arbeidsongeschiktheid (automatisch!)

Vakbonden en belangenclubs kunnen maar geen overeenstemming bereiken over sociale bescherming van zzp’ers. Online werkplatform Temper lijkt de impasse nu te doorbreken met een eigen initiatief, waarbij zzp’ers een automatische verzekering krijgen voor wettelijke aansprakelijkheid, ongevallen en twee jaar arbeidsongeschiktheid.

Actie van uit de markt

Het is Temper-oprichter Niels Arntz die spreekt in het FD van een “wereldprimeur”. ‘Dit is de eerste collectieve verzekering tegen tijdelijke arbeidsongeschiktheid voor zelfstandige platformwerkers. Een marktpartij lost het politieke probleem op.’ Temper noemt zich een digitaal prikbord voor tijdelijke klussen in de horeca, de retail en de logistiek. Er werken ongeveer 20.000 mensen via het platform, gemiddeld 28 uur per maand. De verzekeringspremie wordt naar hun zeggen indirect door opdrachtgevers betaald; de gebruikskosten voor Temper stijgen namelijk half april van €3 naar €3,50 per gewerkt uur.

Politiek debat over zzp’ers

Over sociale zekerheid voor zzp’ers en schijnzelfstandigheid wordt al enige tijd een politiek debat gevoerd. In het pensioenakkoord is al een aparte en verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers opgenomen. Veel zzp’ers zijn daar echter fel op tegen, zij willen een vangnet voor alle werkenden die door ziekte uitvallen. Eerder deze week bracht de Algemene Rekenkamer nog naar buiten dat de Belastingdienst nauwelijks aan handhaving doet als het om schijnzelfstandigheid gaat.

Bron: Accountancy Vanmorgen

033 / Coronatijd: het bijzonder uitstel van betaling

Het gaat over de Belastingdienst: het einde van de regeling.

Ik kwam dit tegen en ik denk dat het zeker de moeite waard is het nog een keer onder de aandacht te brengen! Het “bijzonder uitstel van betaling” is natuurlijk een geweldige tegemoetkoming in coronatijd, maar let op: deze is – na diverse verlengingen – op 31 maart 2022 afgelopen en van uitstel komt natuurlijk geen afstel…

Nieuwe betalingsverplichtingen

Vanaf 1 april 2022 moet de klant weer voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen. Voor de belastingschulden die onder het bijzonder uitstel vallen krijgt jouw klant een brief van de Belastingdienst met een overzicht van de schulden, de voorwaarden van de betalingsregeling en het minimaal te betalen maandbedrag.

De betalingsregeling beslaat maar liefst 60 maanden, de startdatum daarvan is 1 oktober 2022. Eerder aflossen is uiteraard toegestaan. De invorderingsrente is bovendien in ieder geval tot 1 juli maar 0,01%. Per 1 juli gaat deze omhoog naar 1%. Per 1 januari 2023 gaat de invorderingsrente stapsgewijs omhoog naar 2% waarbij deze uiteindelijk per 1 januari 2024 op 4% uitkomt. Het zal beslist voordeliger zijn dan een lening bij de bank, maar betalen moet je toch.

Maar let op!

Betalingsverplichtingen die niet onder het bijzonder uitstel vallen, zijn de belastingen waarvoor je op óf na 1 april 2022 aangifte doet, zoals over de derde vierwekenperiode van 2022, maart 2022 of het eerste kwartaal van 2022. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor aanslagen met een uiterste betaaldatum van na 1 april 2022.

Kan de klant zijn belastingschulden tussen 1 april en 1 oktober 2022 niet op tijd betalen? Dan heeft dat volgens de website van de Belastingdienst geen gevolgen voor de betalingsregeling zoals hierboven beschreven. Maar let op: men kan over die nieuwe belastingschulden wel boetes opleggen of invorderingsmaatregelen treffen. De klant kan in dat geval eventueel regulier uitstel van betaling of een reguliere betalingsregeling aanvragen. ●