032 / Ongevraagd een voorlopige aanslag ontvangen?

Als je ongevraagd een voorlopige aanslag ontvangt

Het is heel goed mogelijk dat je in januari 2022 voor het eerst, en ongevraagd, een voorlopige aanslag inkomstenbelasting (IB) ontvangt. Dat kan even schrikken zijn. De meeste van ons zijn gewend om achteraf, na vaststelling van de definitieve aanslag, hun IB over het voorgaande jaar te betalen. Omdat ze nu een voorlopige aanslag krijgen, moeten zij gedurende het belastingjaar al IB betalen.

Als jij in voorgaande jaren met de definitieve aanslag IB moest (bij)betalen, zal de Belastingdienst, ongevraagd, een te betalen voorlopige aanslag opleggen. Dit kan voor jou die voor het eerst een voorlopige aanslag ontvangt, eenmalig, leiden tot een tijdelijke relatief hoge belastingdruk. Deze ontstaat als er vóór 1 maart 2022 gestart moet worden met het betalen van de belasting over het geschatte inkomen van het huidige jaar, terwijl er ook nog de definitieve aanslag IB over het vorige jaar moet worden voldaan.

Met de voorlopige aanslag streeft de Belastingdienst ernaar om de betalingen van de IB gelijk te laten lopen met het werkelijke inkomen. Dan is achteraf het verschil tussen de voorlopige en definitieve aanslag niet zo groot. Ter vergelijking: in loondienst houdt de werkgever per maand belasting in en krijgen werknemers een nettoloon uitbetaald. Zij betalen dus ook belasting op het moment dat zij hun inkomen verdienen.

Berekening voorlopige aanslag

Het bedrag van de voorlopige aanslag is de best mogelijke schatting, gebaseerd op gegevens van een eerdere definitieve aanslag, of informatie die de belastingplichtige heeft doorgegeven aan de Belastingdienst. Daarbij zijn de gevolgen van de veranderingen in de belastingen die voor 2022 gelden – en die van toepassing zijn op de situatie van de belastingplichtige – in de voorlopige aanslag doorberekend.

Verzoek vermindering

Je kunt, in overleg met uw boekhouder, een verzoek indienen om de voorlopige aanslag te verminderen. Er moet dan wel rekening mee worden gehouden dat mogelijk met de definitieve aanslag alsnog IB moet bijbetalen, op basis van het werkelijk gerealiseerde inkomen.

Voorbereiden op de ongevraagde voorlopige aanslag

Ben jij degene die vooralsnog hun IB achteraf betalen met de definitieve aanslag, dan wil ik je alvast erop voorbereiden dat het volgende jaar een voorlopige aanslag zal worden opgestuurd. Let er dus op dat de betaling van de definitieve aanslag van het voorgaande jaar én de start van de betalingstermijnen van de voorlopige aanslag vanaf februari, in dezelfde periode lopen. Zo kan je in je financiële planning rekening houden met deze nieuwe situatie.
Voor starters kan een voorlopige aanslag aangevraagd worden, zodat zij niet verrast worden door een ongevraagde voorlopige aanslag.

Wijzigen

De voorlopige aanslag kan op elk gewenst moment aangepast worden.

Succes… ●