033 / Coronatijd: het bijzonder uitstel van betaling

Het gaat over de Belastingdienst: het einde van de regeling.

Ik kwam dit tegen en ik denk dat het zeker de moeite waard is het nog een keer onder de aandacht te brengen! Het “bijzonder uitstel van betaling” is natuurlijk een geweldige tegemoetkoming in coronatijd, maar let op: deze is – na diverse verlengingen – op 31 maart 2022 afgelopen en van uitstel komt natuurlijk geen afstel…

Nieuwe betalingsverplichtingen

Vanaf 1 april 2022 moet de klant weer voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen. Voor de belastingschulden die onder het bijzonder uitstel vallen krijgt jouw klant een brief van de Belastingdienst met een overzicht van de schulden, de voorwaarden van de betalingsregeling en het minimaal te betalen maandbedrag.

De betalingsregeling beslaat maar liefst 60 maanden, de startdatum daarvan is 1 oktober 2022. Eerder aflossen is uiteraard toegestaan. De invorderingsrente is bovendien in ieder geval tot 1 juli maar 0,01%. Per 1 juli gaat deze omhoog naar 1%. Per 1 januari 2023 gaat de invorderingsrente stapsgewijs omhoog naar 2% waarbij deze uiteindelijk per 1 januari 2024 op 4% uitkomt. Het zal beslist voordeliger zijn dan een lening bij de bank, maar betalen moet je toch.

Maar let op!

Betalingsverplichtingen die niet onder het bijzonder uitstel vallen, zijn de belastingen waarvoor je op óf na 1 april 2022 aangifte doet, zoals over de derde vierwekenperiode van 2022, maart 2022 of het eerste kwartaal van 2022. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor aanslagen met een uiterste betaaldatum van na 1 april 2022.

Kan de klant zijn belastingschulden tussen 1 april en 1 oktober 2022 niet op tijd betalen? Dan heeft dat volgens de website van de Belastingdienst geen gevolgen voor de betalingsregeling zoals hierboven beschreven. Maar let op: men kan over die nieuwe belastingschulden wel boetes opleggen of invorderingsmaatregelen treffen. De klant kan in dat geval eventueel regulier uitstel van betaling of een reguliere betalingsregeling aanvragen. ●