046 / Pensioengat en jaarruimte

Het pensioentekort en jaarruimte

Veel ondernemers zijn onzeker over hun pensioengat, ook wel pensioentekort genoemd. Wat is een pensioengat en hoe dicht je het tekort? In dit stukje lees je hoe je dat op een belastingvriendelijke manier aanpakt: via de jaarruimte.

Waar ga ik het over hebben:

Wat is het pensioengat? – Pensioenoverzicht – Wat is jaarruimte en hoe bereken je die? – Premiegrondslag – AOW-franchise – Factor A – FOR – Voorbeeldberekening – Reserveringsruimte: niet gebruikte jaarruimte alsnog inzetten


Wat is het pensioengat of -tekort?

Het pensioengat is het verschil tussen wat je aan opgebouwde pensioenrechten verwacht te krijgen en wat je uiteindelijk werkelijk krijgt om tot minimaal 70 procent van het laatstverdiende salaris te komen (eindloonregeling). Volgens verschillende banken heeft al gauw een derde van de ondernemers een pensioentekort.

Als je dit tekort wilt aanvullen, kun je een lijfrenteproduct kopen. Dat is fiscaal aantrekkelijk omdat je de lijfrentepremie mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Om te weten hoeveel je mag aftrekken moet je je jaarruimte berekenen.

Pensioenoverzicht

Om inzicht te krijgen in de huidige stand van je pensioenopbouw controleer je je gegevens op mijnpensioenoverzicht.nl. Met deze gegevens kun je berekenen wat de ruimte is om je pensioen verder aan te vullen.

Wat is jaarruimte en hoe bereken je die?

De jaarruimte is het tekort aan pensioenopbouw over dat jaar. Dat bedrag mag je besteden aan premies of stortingen voor lijfrenteproducten, beide een aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Op die manier kun je belastingvriendelijk extra pensioen opbouwen. Maar hoe bereken je de jaarruimte?

De formule is: 13,3% x premiegrondslag – (6,27 x factor A) – FOR

We nemen je stap voor stap mee in de formule.

Premiegrondslag

Eerst bereken je de premiegrondslag over het betreffende jaar, ook wel verzamelinkomen genoemd. Deze bestaat voor ondernemers uit:

  • winst uit onderneming, voordat deze met de FOR (fiscale oudedagsreserve) en de ondernemersaftrek wordt verminderd
  • eventuele andere inkomsten, zoals loon of uitkeringen

De maximale premiegrondslag voor 2021 is € 112.189. Van de premiegrondslag mag 13,3% genomen worden voor pensioenopbouw. In feite geldt: hoe hoger je inkomen, hoe groter de jaarruimte.

AOW-franchise

Het verzamelinkomen verminder je met de AOW-franchise. Dat is het bedrag wat je later als AOW ontvangt en waar je geen pensioen over mag opbouwen.

Factor A

Het bedrag van de pensioenaangroei, ook wel factor A genoemd, is het bedrag dat je jaarlijks opbouwt aan pensioen. Hoe groot dit bedrag is kun je zien op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat je ieder jaar van de pensioenuitvoerder krijgt.

FOR

Deze afkorting staat voor de oudedagsreserve, ook wel fiscale oudedagsreserve genoemd. In 2021 mag je 9,44% van de winst reserveren (doteren) als oudedagsvoorziening, met een maximum van € 9.395. Dit is een vrijwillige keuze, maar je moet wel aan het urenvereiste voldoen om hier gebruik van te kunnen maken. Dit bedrag wordt afgetrokken van de jaarruimte.

Voorbeeldberekening:

Ondernemer Anja wil weten hoeveel jaarruimte ze heeft. Haar totale inkomen in 2021 bedraagt € 50.000 en dit bedrag bestaat volledig uit winst. Hiervan wordt de AOW-franchise voor 2021 afgetrokken, een bedrag van € 12.672. Het resultaat, de premiegrondslag, is in haar geval:

  • € 50.000 – € 12.672 = € 37.328
  • 13,3% van € 37.328 = € 4.965

De pensioenaangroei (factor A) in 2021 is voor Anja € 400. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met 6,27:

  • € 400 x 6,27 = € 2.508
  • Verder maakt ze geen gebruik van de FOR

De jaarruimte van Anja in 2021 is dus: € 4.965 – € 2.508 = € 2.457

Reserveringsruimte: niet gebruikte jaarruimte alsnog inzetten

Reserveringsruimte is de jaarruimte van vorige jaren die nog niet gebruikt is. Deze mag je alsnog inzetten tot maximaal zeven jaar terug. De opgebouwde reserveringsruimte in 2021 mag maximaal 17% bedragen van de premiegrondslag.

Heb je te weinig pensioen opgebouwd? Dan is het dus absoluut de moeite waard je te laten adviseren hoe je je jaarruimte kunt gebruiken om je pensioengat fiscaal aantrekkelijk te dichten.


Een strak verhaal die voor velen onder ons nodige informatie is. Heb je vragen, neem dan even contact op, dan kan ik kijken hoe je geholpen kunt worden….