050 / Wat is RGS en wat zijn transitorische posten?

Correcte financiële verslaglegging

RGS staat voor Referentie GrootboekSchema, een gestandaardiseerd classificatiesysteem voor grootboekrekeningen in Nederland. Transitorische posten zijn een specifiek type grootboekrekeningen binnen het RGS. Transitorische posten worden gebruikt om tijdelijke of overgangsboekingen te registreren. Ze hebben betrekking op inkomsten, uitgaven, opbrengsten of kosten die betrekking hebben op een boekjaar, maar die in een ander boekjaar geboekt moeten worden om de financiële verslaglegging correct weer te geven.

Enkele voorbeelden van transitorische posten zijn:

  1. Nog te ontvangen facturen: Dit zijn kosten die betrekking hebben op het huidige boekjaar, maar waarvoor de factuur nog niet is ontvangen of verwerkt. Ze worden als een vordering opgenomen op de balans voor het huidige boekjaar.
  2. Nog te betalen facturen: Dit zijn uitgaven die betrekking hebben op het huidige boekjaar, maar waarvoor de factuur nog niet is ontvangen of betaald. Ze worden als een schuld opgenomen op de balans voor het huidige boekjaar.
  3. Vooruitontvangen bedragen: Dit zijn inkomsten die in het huidige boekjaar worden ontvangen, maar die betrekking hebben op het volgende boekjaar. Ze worden als een verplichting opgenomen op de balans voor het huidige boekjaar.
  4. Vooruitbetaalde bedragen: Dit zijn uitgaven die in het huidige boekjaar worden gedaan, maar die betrekking hebben op het volgende boekjaar. Ze worden als een bezitting opgenomen op de balans voor het huidige boekjaar.

Waarvoor gebruik je deze transitorische posten?

Het gebruik van transitorische posten in het RGS helpt bij het correct toewijzen van financiële gegevens aan de juiste boekjaren en draagt bij aan een nauwkeurige financiële rapportage. Het biedt ook inzicht in kosten en opbrengsten die over meerdere boekjaren worden verdeeld.

RGS Masterclass

Nextens software geeft het volgende aan: Wil je graag weten wat de voordelen zijn van RGS? Hoe je dit koppelt aan je boekhouding? Schrijf je nu in voor de RGS masterclass over jouw boekhoudpakket en profiteer van deze waardevolle educatieve ervaring om je kennis en vaardigheden te vergroten. (3 PE punten)

De eerste masterclass betreft Exact Online en is op donderdag 25 mei