037 / Wat is BTW verleggen?

Iedere ondernemer in Nederland is verplicht om btw te betalen over geleverde goederen en/of diensten. Het btw-bedrag wordt gefactureerd bij de klant en wordt vervolgens, na de btw-aangifte, betaald aan de Belastingdienst. Echter, in enkele gevallen betaalt niet de ondernemer maar de klant de btw. Er wordt dan gesproken van het verleggen van de btw.

Wanneer btw verleggen?

Het verleggen van btw gebeurt in verschillende situaties, zoals:

  • Wanneer er zaken worden gedaan met een afnemer in het buitenland die de btw in eigen land betaalt;
  • Wanneer personeel in de (scheeps)bouw, schoonmaak- of hoveniersbedrijven worden uitgeleend aan een onderaanneming.

Daarbij zijn er nog enkele situaties waarbij btw wordt verlegd. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Belastingdienst.

Kan elk bedrijf btw verleggen?

Nee, niet elk bedrijf kan btw verleggen. De regeling geldt niet voor:

  • Ontwerpwerkzaamheden die door a. architecten, scheepsontwerpers en tekenaars worden gedaan;
  • Diensten, zoals bewaking en verhuur;
  • Werkzaamheden die geheel of grotendeels (>50%) in de eigen werkplaats worden gedaan;
  • Een onderaannemer die goederen heeft verkocht aan een hoofdaannemer.

Hoe werkt btw verleggen?

Bij het verleggen van de btw brengt de leverancier (= ondernemer) geen btw in rekening bij de de afnemer (= klant). De afnemer dient zelf de btw aan te geven bij de Belastingdienst.

De leverancier die de btw verlegt, blijft hier ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor.
Het is dus verstandig om altijd goed te checken of de afnemer bij wie jij de btw wilt verleggen, voldoet aan de eisen voor de btw-verleggingsregeling.

Hoe vermeld je de verlegde btw op een factuur?

Je vermeldt de verlegde btw op een factuur door enkel ´btw verlegd´ en het btw-identificatienummer van de afnemer aan wie je de btw verlegt op de factuur te noteren.
Houd er rekening mee dat je altijd btw verlegt over het totale gefactureerde bedrag, dus ook over eventuele reiskosten of andere vergoedingen.

Een boekhoudprogramma kan helpend zijn bij het vermelden van de verlegde btw op je factuur. Via het boekhoudprogramma wordt automatisch het btw-nummer op de factuur gezet, zodoende voldoet deze aan de gestelde eisen. Ook wordt het verlegde btw-bedrag direct verwerkt in je eigen administratie, waardoor je een compleet overzicht hebt van je btw-aangifte. Zo bespaar je veel tijd en wordt het boekhouden voor zelfstandigen vele malen eenvoudiger.

Hoe vermeld je verlegde btw in de btw-aangifte?

Je vermeld verlegde btw in de btw-aangifte door de omzet van de verlegde btw apart in te vullen in de volgende rubrieken:

Rubriek 1E, 3B of 3C – Hier vermeld je de btw die je zelf verlegd
Let hierbij op dat de rubriek aansluit bij de reden van het verleggen van de btw. Je vult de omzet + de verlegde btw in.

Rubriek 2 of 4 – Hier vermeld je de btw die een ander bedrijf naar jou heeft verlegd
Let er wederom op dat de rubriek aansluit bij de reden van het verleggen van de btw. Door het btw-bedrag in te vullen bij rubriek 5B, kun je het btw-bedrag direct terug vragen.

Hoe verleg je btw naar een afnemer in het buitenland?

Je verlegt btw naar een afnemer (= klant) in het buitenland door de facturen direct naar de afnemer te sturen zonder het btw-bedrag op de factuur te vermelden. Hierbij vermeld je op de factuur dat de btw is verlegd. Ieder land hanteert eigen btw-tarieven, de afnemer dient het tarief zelf te berekenen op basis van de tarieven van het eigen land.

Verleg je de btw naar een buitenlandse afnemer? Let er dan wel op dat de afnemer ook daadwerkelijk gevestigd is in het buitenland. Indien een afnemer in Nederland gevestigd is maar een buitenlands btw-identificatienummer, ook wel VAT-nummer, heeft, geldt de regel namelijk niet.

De Nederlandse Belastingdienst houdt enkel belasting in voor goederen en/of diensten die in Nederland zijn geleverd.

Wat vul je in op de btw-aangifte bij ´btw verlegd naar jou´?

Op de btw-aangifte vul je bij “btw verlegd naar jou” het totale btw-bedrag in van alle facturen die naar jou zijn verlegd.
Dit bedrag is gemakkelijk uit te rekenen door alle bedragen van de facturen, waarbij de btw naar jou verlegd is, bij elkaar op te tellen.
Het totale bedrag vul je in op de aangifte onder rubriek 2 “Verleggingsregelingen binnenland” of onder rubriek 4 “Prestaties uit het buitenland aan u verricht”.

Op het moment dat btw naar jou verlegd wordt voor goederen en/of diensten die zijn gebruikt voor belaste bedrijfsactiviteiten, mag je deze verlegde btw-bedragen aftrekken.
In dezelfde btw-aangifte vul je de verlegde btw en de aftrekbare btw in, waardoor je uiteindelijk niets hoeft te betalen.


Veel starter gaan hier helemaal mis mee daarom is het goed dit zorgvuldig te lezen. Mocht het nog niet duidelijk zijn, stuur mij een e-mail en of gebruik het handige contact formulier, dan we bespreken het samen.