037 / Wat is BTW verleggen?

Iedere ondernemer in Nederland is verplicht om btw te betalen over geleverde goederen en/of diensten. Het btw-bedrag wordt gefactureerd bij de klant en wordt vervolgens, na de btw-aangifte, betaald aan de Belastingdienst. Echter, in enkele gevallen betaalt niet de ondernemer maar de klant de btw. Er wordt dan gesproken van het verleggen van de btw.

Wanneer btw verleggen?

Het verleggen van btw gebeurt in verschillende situaties, zoals:

  • Wanneer er zaken worden gedaan met een afnemer in het buitenland die de btw in eigen land betaalt;
  • Wanneer personeel in de (scheeps)bouw, schoonmaak- of hoveniersbedrijven worden uitgeleend aan een onderaanneming.

Daarbij zijn er nog enkele situaties waarbij btw wordt verlegd. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Belastingdienst.

Kan elk bedrijf btw verleggen?

Nee, niet elk bedrijf kan btw verleggen. De regeling geldt niet voor:

  • Ontwerpwerkzaamheden die door a. architecten, scheepsontwerpers en tekenaars worden gedaan;
  • Diensten, zoals bewaking en verhuur;
  • Werkzaamheden die geheel of grotendeels (>50%) in de eigen werkplaats worden gedaan;
  • Een onderaannemer die goederen heeft verkocht aan een hoofdaannemer.

Hoe werkt btw verleggen?

Bij het verleggen van de btw brengt de leverancier (= ondernemer) geen btw in rekening bij de de afnemer (= klant). De afnemer dient zelf de btw aan te geven bij de Belastingdienst.

De leverancier die de btw verlegt, blijft hier ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor.
Het is dus verstandig om altijd goed te checken of de afnemer bij wie jij de btw wilt verleggen, voldoet aan de eisen voor de btw-verleggingsregeling.

Hoe vermeld je de verlegde btw op een factuur?

Je vermeldt de verlegde btw op een factuur door enkel ´btw verlegd´ en het btw-identificatienummer van de afnemer aan wie je de btw verlegt op de factuur te noteren.
Houd er rekening mee dat je altijd btw verlegt over het totale gefactureerde bedrag, dus ook over eventuele reiskosten of andere vergoedingen.

Een boekhoudprogramma kan helpend zijn bij het vermelden van de verlegde btw op je factuur. Via het boekhoudprogramma wordt automatisch het btw-nummer op de factuur gezet, zodoende voldoet deze aan de gestelde eisen. Ook wordt het verlegde btw-bedrag direct verwerkt in je eigen administratie, waardoor je een compleet overzicht hebt van je btw-aangifte. Zo bespaar je veel tijd en wordt het boekhouden voor zelfstandigen vele malen eenvoudiger.

Hoe vermeld je verlegde btw in de btw-aangifte?

Je vermeld verlegde btw in de btw-aangifte door de omzet van de verlegde btw apart in te vullen in de volgende rubrieken:

Rubriek 1E, 3B of 3C – Hier vermeld je de btw die je zelf verlegd
Let hierbij op dat de rubriek aansluit bij de reden van het verleggen van de btw. Je vult de omzet + de verlegde btw in.

Rubriek 2 of 4 – Hier vermeld je de btw die een ander bedrijf naar jou heeft verlegd
Let er wederom op dat de rubriek aansluit bij de reden van het verleggen van de btw. Door het btw-bedrag in te vullen bij rubriek 5B, kun je het btw-bedrag direct terug vragen.

Hoe verleg je btw naar een afnemer in het buitenland?

Je verlegt btw naar een afnemer (= klant) in het buitenland door de facturen direct naar de afnemer te sturen zonder het btw-bedrag op de factuur te vermelden. Hierbij vermeld je op de factuur dat de btw is verlegd. Ieder land hanteert eigen btw-tarieven, de afnemer dient het tarief zelf te berekenen op basis van de tarieven van het eigen land.

Verleg je de btw naar een buitenlandse afnemer? Let er dan wel op dat de afnemer ook daadwerkelijk gevestigd is in het buitenland. Indien een afnemer in Nederland gevestigd is maar een buitenlands btw-identificatienummer, ook wel VAT-nummer, heeft, geldt de regel namelijk niet.

De Nederlandse Belastingdienst houdt enkel belasting in voor goederen en/of diensten die in Nederland zijn geleverd.

Wat vul je in op de btw-aangifte bij ´btw verlegd naar jou´?

Op de btw-aangifte vul je bij “btw verlegd naar jou” het totale btw-bedrag in van alle facturen die naar jou zijn verlegd.
Dit bedrag is gemakkelijk uit te rekenen door alle bedragen van de facturen, waarbij de btw naar jou verlegd is, bij elkaar op te tellen.
Het totale bedrag vul je in op de aangifte onder rubriek 2 “Verleggingsregelingen binnenland” of onder rubriek 4 “Prestaties uit het buitenland aan u verricht”.

Op het moment dat btw naar jou verlegd wordt voor goederen en/of diensten die zijn gebruikt voor belaste bedrijfsactiviteiten, mag je deze verlegde btw-bedragen aftrekken.
In dezelfde btw-aangifte vul je de verlegde btw en de aftrekbare btw in, waardoor je uiteindelijk niets hoeft te betalen.


Veel starter gaan hier helemaal mis mee daarom is het goed dit zorgvuldig te lezen. Mocht het nog niet duidelijk zijn, stuur mij een e-mail en of gebruik het handige contact formulier, dan we bespreken het samen.

036 / Nieuws: Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP’er

Online werkplatform gaat zzp’ers verzekeren voor arbeidsongeschiktheid (automatisch!)

Vakbonden en belangenclubs kunnen maar geen overeenstemming bereiken over sociale bescherming van zzp’ers. Online werkplatform Temper lijkt de impasse nu te doorbreken met een eigen initiatief, waarbij zzp’ers een automatische verzekering krijgen voor wettelijke aansprakelijkheid, ongevallen en twee jaar arbeidsongeschiktheid.

Actie van uit de markt

Het is Temper-oprichter Niels Arntz die spreekt in het FD van een “wereldprimeur”. ‘Dit is de eerste collectieve verzekering tegen tijdelijke arbeidsongeschiktheid voor zelfstandige platformwerkers. Een marktpartij lost het politieke probleem op.’ Temper noemt zich een digitaal prikbord voor tijdelijke klussen in de horeca, de retail en de logistiek. Er werken ongeveer 20.000 mensen via het platform, gemiddeld 28 uur per maand. De verzekeringspremie wordt naar hun zeggen indirect door opdrachtgevers betaald; de gebruikskosten voor Temper stijgen namelijk half april van €3 naar €3,50 per gewerkt uur.

Politiek debat over zzp’ers

Over sociale zekerheid voor zzp’ers en schijnzelfstandigheid wordt al enige tijd een politiek debat gevoerd. In het pensioenakkoord is al een aparte en verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers opgenomen. Veel zzp’ers zijn daar echter fel op tegen, zij willen een vangnet voor alle werkenden die door ziekte uitvallen. Eerder deze week bracht de Algemene Rekenkamer nog naar buiten dat de Belastingdienst nauwelijks aan handhaving doet als het om schijnzelfstandigheid gaat.

Bron: Accountancy Vanmorgen

033 / Coronatijd: het bijzonder uitstel van betaling

Het gaat over de Belastingdienst: het einde van de regeling.

Ik kwam dit tegen en ik denk dat het zeker de moeite waard is het nog een keer onder de aandacht te brengen! Het “bijzonder uitstel van betaling” is natuurlijk een geweldige tegemoetkoming in coronatijd, maar let op: deze is – na diverse verlengingen – op 31 maart 2022 afgelopen en van uitstel komt natuurlijk geen afstel…

Nieuwe betalingsverplichtingen

Vanaf 1 april 2022 moet de klant weer voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen. Voor de belastingschulden die onder het bijzonder uitstel vallen krijgt jouw klant een brief van de Belastingdienst met een overzicht van de schulden, de voorwaarden van de betalingsregeling en het minimaal te betalen maandbedrag.

De betalingsregeling beslaat maar liefst 60 maanden, de startdatum daarvan is 1 oktober 2022. Eerder aflossen is uiteraard toegestaan. De invorderingsrente is bovendien in ieder geval tot 1 juli maar 0,01%. Per 1 juli gaat deze omhoog naar 1%. Per 1 januari 2023 gaat de invorderingsrente stapsgewijs omhoog naar 2% waarbij deze uiteindelijk per 1 januari 2024 op 4% uitkomt. Het zal beslist voordeliger zijn dan een lening bij de bank, maar betalen moet je toch.

Maar let op!

Betalingsverplichtingen die niet onder het bijzonder uitstel vallen, zijn de belastingen waarvoor je op óf na 1 april 2022 aangifte doet, zoals over de derde vierwekenperiode van 2022, maart 2022 of het eerste kwartaal van 2022. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor aanslagen met een uiterste betaaldatum van na 1 april 2022.

Kan de klant zijn belastingschulden tussen 1 april en 1 oktober 2022 niet op tijd betalen? Dan heeft dat volgens de website van de Belastingdienst geen gevolgen voor de betalingsregeling zoals hierboven beschreven. Maar let op: men kan over die nieuwe belastingschulden wel boetes opleggen of invorderingsmaatregelen treffen. De klant kan in dat geval eventueel regulier uitstel van betaling of een reguliere betalingsregeling aanvragen. ●