053 / DSD2: waar gaat dat over?

Begin 2019 ging PSD2 al van kracht.


Deze Europese richtlijn voor betalingsverkeer moet online betalen makkelijker, veiliger en sneller maken. Dit geldt ook voor online inzicht in saldi en transacties. PSD2 kent regels om te zorgen dat de toegang tot jouw betaalrekening veilig is. Het is belangrijk om zelf ook oplettend te werk te gaan.

Wat is PSD2?

PSD staat voor Payment Service Directive. Deze richtlijn is in 2009 ingevoerd om betaaldiensten in de EU te reguleren en te faciliteren dat bedrijven en particulieren makkelijk, veilig en snel online kunnen betalen. De richtlijn zorgde onder meer dat niet-banken een betaaldienst konden aanbieden, wat resulteerde in succesvolle niet-bancaire betaaldienstverleners zoals Mollie en Adyen.

In 2019 werd de Payment Service Directive vernieuwd (PSD2) om te zorgen voor meer concurrentie en innovatie op de betaalmarkt. PSD2 schrijft onder meer voor dat een rekeninghouder derde partijen digitaal toegang kan geven tot zijn betaalgegevens. Banken zijn verplicht dit kosteloos te faciliteren. Dit wordt ook wel ‘open banking’ genoemd. Voorwaarden zijn dat de rekeninghouder expliciet toestemming geeft en dat die derde partij beschikt over een PSD2-vergunning van DNB (De Nederlandsche Bank) of een toezichthouder elders in de EU.

PSD2-richtlijnen

PSD2-vergunninghouders moeten voldoen aan strenge wetten en eisen. Onder andere de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB (De Nederlandsche Bank) houden hier toezicht op. Eén van de wetten waaraan de vergunninghouder moet voldoen is de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Belangrijk onderdeel van deze wet is ‘ken je klant’.

Ken je klant

Een dienstverlener met PSD2-vergunning moet een wettelijk verplicht cliëntenonderzoek uitvoeren. Zo moet de dienstverlener verifiëren of een klant is wie hij zegt dat hij is. Daarnaast wordt de klant gescreend, waarbij er bijvoorbeeld wordt gecheckt of hij niet voorkomt op een sanctielijst. Afhankelijk van de uitkomst van de screening wordt een klant al dan niet geaccepteerd. Na acceptatie start monitoring van financiële transacties.

Veiligheid

Omgekeerd wil je als boekhouder of accountant natuurlijk zeker zijn dat de partij waaraan je toegang tot jouw bankgegevens verstrekt betrouwbaar is. Ook omdat je deze partij wellicht adviseert aan je klanten. Wees daarom kritisch wanneer een bedrijf toegang vraagt tot je gegevens. Zo’n aanvraag is makkelijk te verwarren met phishing; cybercrime waarmee oplichters vissen naar gegevens zoals je wachtwoorden en pincodes. Je kunt in het Openbaar Register van DNB controleren of een bedrijf over een PSD2-vergunning beschikt.

Wederom dank aan “Snelstart” voor deze uitleg, zeker goed het eens uitgelegd te krijgen.


050 / Wat is RGS en wat zijn transitorische posten?

Correcte financiële verslaglegging

RGS staat voor Referentie GrootboekSchema, een gestandaardiseerd classificatiesysteem voor grootboekrekeningen in Nederland. Transitorische posten zijn een specifiek type grootboekrekeningen binnen het RGS. Transitorische posten worden gebruikt om tijdelijke of overgangsboekingen te registreren. Ze hebben betrekking op inkomsten, uitgaven, opbrengsten of kosten die betrekking hebben op een boekjaar, maar die in een ander boekjaar geboekt moeten worden om de financiële verslaglegging correct weer te geven.

Enkele voorbeelden van transitorische posten zijn:

 1. Nog te ontvangen facturen: Dit zijn kosten die betrekking hebben op het huidige boekjaar, maar waarvoor de factuur nog niet is ontvangen of verwerkt. Ze worden als een vordering opgenomen op de balans voor het huidige boekjaar.
 2. Nog te betalen facturen: Dit zijn uitgaven die betrekking hebben op het huidige boekjaar, maar waarvoor de factuur nog niet is ontvangen of betaald. Ze worden als een schuld opgenomen op de balans voor het huidige boekjaar.
 3. Vooruitontvangen bedragen: Dit zijn inkomsten die in het huidige boekjaar worden ontvangen, maar die betrekking hebben op het volgende boekjaar. Ze worden als een verplichting opgenomen op de balans voor het huidige boekjaar.
 4. Vooruitbetaalde bedragen: Dit zijn uitgaven die in het huidige boekjaar worden gedaan, maar die betrekking hebben op het volgende boekjaar. Ze worden als een bezitting opgenomen op de balans voor het huidige boekjaar.

Waarvoor gebruik je deze transitorische posten?

Het gebruik van transitorische posten in het RGS helpt bij het correct toewijzen van financiële gegevens aan de juiste boekjaren en draagt bij aan een nauwkeurige financiële rapportage. Het biedt ook inzicht in kosten en opbrengsten die over meerdere boekjaren worden verdeeld.

RGS Masterclass

Nextens software geeft het volgende aan: Wil je graag weten wat de voordelen zijn van RGS? Hoe je dit koppelt aan je boekhouding? Schrijf je nu in voor de RGS masterclass over jouw boekhoudpakket en profiteer van deze waardevolle educatieve ervaring om je kennis en vaardigheden te vergroten. (3 PE punten)

De eerste masterclass betreft Exact Online en is op donderdag 25 mei


049 / Fiscaal partnerschap

Als fiscaal partners kun je bepaalde inkomsten en aftrekposten op de voordeligste manier verdelen bij de belastingaangifte. We vertellen je hoe je dat kunt doen, wat de voor- en nadelen zijn en wanneer je als fiscaal partner aangifte moet doen. Zorg ervoor dat je samen zo min mogelijk belasting betaalt.

Fiscaal partner of niet?

 • Je bent fiscaal partner als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, zelfs als je niet samenwoont
 • Maar ook als je ongetrouwd samenwoont, ben je elkaars fiscaal partner als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld als je samen een kind hebt.
 • Anders dan je misschien zou verwachten ziet de Belastingdienst samenwoners zonder liefdesrelatie soms ook als fiscale partners. Zelfs ouder en kind (van 27 jaar of ouder) worden soms als elkaars fiscale partner gezien.

Fiscaal partner worden

Als je niet getrouwd bent maar wel samenwoont op hetzelfde adres, kun je soms bewust beïnvloeden of je partner ook je ‘fiscale partner’ wordt. Bijvoorbeeld door je partner op te nemen in je pensioenregeling. Of juist nog even niet. Als je degene met wie je samenwoont aanmeldt voor een partnerpensioen, ben je voortaan sowieso elkaars fiscale partner.

Fiscaal partnerschap kan de moeite waard zijn, het leidt soms tot een jaarlijkse belastingbesparing van meer dan €1000. Er zijn ook situaties waardoor je samen juist ruim €1000 méér belasting betaalt doordat je elkaars fiscale partner wordt. Staar je niet blind op de fiscale gevolgen. Aanmelding voor partnerpensioen heeft natuurlijk ook belangrijke gevolgen voor het pensioen zelf.

Kiezen voor géén fiscaal partnerschap

Ongehuwden hebben een streepje voor op gehuwden als een van hen wordt opgenomen in een zorginstelling. Zij mogen kiezen om geen fiscaal partner meer te zijn. Eén van hen moet daarvoor een brief sturen aan de Belastingdienst. Het uitgangspunt is voor gehuwden en ongehuwden dat ze elkaars fiscale partner blijven als een van beiden wordt opgenomen in een zorginstelling. Gehuwden kunnen daar door een verzoek niet vanaf wijken.

Voordelen fiscaal partnerschap

Het fiscaal partnerschap biedt verschillende voordelen:

 • Aftrekposten kunnen meer opleveren als je ze opgeeft bij de ander.
 • Je krijgt soms meer of hogere heffingskorting(en) als je samen aangifte doet.
 • Je betaalt meestal minder belasting over jullie totale vermogen.
 • Partners kunnen veel vaker profiteren van de aanslaggrens.

Nadelen fiscaal partnerschap

Daarnaast kleven er ook nadelen aan fiscaal partnerschap:

 • Sommige aftrekposten zijn lager met een partner of loop je samen helemaal mis.
 • Hypotheekrente aftrekken mag maar voor 1 huis. Bij een huis dat leeg te koop staat, een huis in aanbouw en een stel dat net uit elkaar is, bestaat er in sommige situaties wel recht op aftrek voor 2 huizen.

De optimale verdeling

De bovenstaande lijst voor- en nadelen is nog niet eens compleet. Het is op het eerste gezicht dus nogal ingewikkeld om een goede verdeling te maken. Maar dat valt in de praktijk mee met deze tips voor het vinden van de optimale verdeling tussen partners in de belastingaangifte.

Het hele jaar partners?

Heb je maar een deel van het jaar een fiscale partner? Dan mag je vaak kiezen of je tóch het hele jaar fiscale partners wil zijn. Het hangt van veel omstandigheden af of dat slim is.

Heeft één van jullie beiden veel zorgkosten? Kies dan voor de aftrek van zorgkosten om niet het hele jaar fiscaal partners te zijn. Je mogelijkheden om zorgkosten af te trekken zijn namelijk nooit groter dan in de jaren waarin je maar een deel van het jaar een (fiscale) partner hebt.

Kies je ervoor om maar een deel van het jaar fiscaal partner te zijn? Dan geldt voor jullie beiden voor het hele jaar de lage drempel voor mensen zonder partner. Tegelijkertijd mag degene die daar het meest aan heeft, de uitgaven voor zorgkosten in het deel van het jaar dat je fiscaal partners bent opvoeren. Dat is voordelig als maar één van beiden de drempel haalt. Of als een van beiden meer verdient dan de ander. In het laatste geval kun je de zorgkosten aftrekken tegen een hoger tarief.

Met dank aan de Consumentenbond, veel lof, want ook dit jaar hebben zij weer een zeer toegankelijke artikelreeks klaargezet met een duidelijke begrijpbare tekst. Of zoals zij zo mooi zeggen: onafhankelijk advies, tips en uitgebreide informatie over de belastingaangifte inkomstenbelasting 2022: “Belastingaangifte doen in 2023”.