027 / Introductiecursus “Werken met btw”

Onder het motto: Weet waar je me bezig bent!

Het is goed je te verdiepen in de achterliggende processen van de opgaven van je klanten.
Zo bijvoorbeeld de ons zeker bekende Belasting over de Toegevoegde Waarde oftewel btw. Even voor hen die niet precies weten waar we het over hebben, kort en bondig gezegd:

In de EU wordt belasting over de toegevoegde waarde geheven.
Bij btw moet de ondernemer die een goed levert of een dienst verricht omzetbelasting in rekening brengen aan de afnemer.
Vervolgens moet de ondernemer deze omzetbelasting afdragen aan de fiscus.
De afnemer kan de betaalde btw als voorbelasting terugkrijgen van de fiscus als hij kan aantonen dat hij een belastingplichtig ondernemer is en dat hij het geleverde goed/dienst gebruikt binnen zijn onderneming.

Welnu, er is een cursus die dat even goed en duidelijk uitlegt.

  • Hoe ga je om met btw-formaliteiten?
  • Is je boekhouding in overeenstemming met de wetgeving?
  • Weet je hoe je moet handelen bij steekproefcontroles?

Tijdens de introductiecursus “Werken met btw” van Uitgevers van Morgen op 2 en 9 december as. in Utrecht, leer je in twee dagen de basis van btw, met de aangifte als leidraad. Je krijgt uitgebreide uitleg van de plaats van dienstregels en tips voor fiscale btw-planning. (Zover ik hieronder zie een vol vol programma!)

Veel kennisoverdracht

De praktijkdocenten Marco de Weerd, Ronald Bergenhenegouwen, Patrick Vettenburg en Pieter Tielemans bespreken in deze twee dagen de volgende onderwerpen met je:

Eerste dag:

Belastingplichtige, belastbare prestaties, plaats van levering/dienst kort, vrijgestelde/belaste prestaties, maatstaf van heffing en aftrek voorbelasting kort.
Verder over formaliteiten, aangifteverplichting, levering en verhuur onroerend goed, administratieve boeten/suppleties, controle door middel van steekproeven en actualiteiten.
Na de lunch: Btw en transacties binnen/buiten de EG: intracommunautaire levering/dienst, ABC-transacties, installatielevering, afhaaltransacties en afstandsverkoop/e-commerce.
En formaliteiten, in- en uitvoer, de plaats van dienst regels uitgebreid en terugvragen buitenlandse btw.

Tweede dag

Systematiek aftrek uitgebreid, voorwaarden aftrek, herrekening en herziening van investerings-btw, pro-rata, factuurvereisten, correctie onjuiste facturen.
En de regeling omtrent teruggaaf van btw op oninbare vorderingen, bijzondere teruggaven, praktijkvoorbeelden aan de hand van casusposities.
Na de lunch: relatiegeschenken, personeelsvoorziening, huisvesting, privé-vervoer, sport, ontspanning e.d., andere verstrekkingen, bedrijfsrestaurant, auto en btw.
En parkeerplaatsen personeel, fiets van de werkgever, casusposities.

Zeker een aanrader gezien dit toch een soort basis is waarop men moet kunnen functioneren.


Geïnteresseerd in deze cursus Intro BTW?

je kunt je hier opgeven, klik op de link en je komt op de pagina van de aanbieder met verdere info.
(Trouwens alle deelnemers ontvangen de BTW-Gids 2021, inbegrepen in de prijs.)